HostFact Help


HostFact Help > Bestelformulier

Kan ik een afwijkende factuurtemplate meegeven vanuit een bestelformulier?
U kunt per bestelformulier een afwijkende factuurtemplate meegeven die altijd gebruikt wordt voor de nieuwe klant. Dit is bijvoorbeeld interessant wanneer u meerdere handelsnamen heeft.

Stap 1: Iedere handelsnaam een apart bestelformulier
Maak voor iedere handelsnaam een apart bestelformulier.
In het overzicht van alle bestelformulieren vindt u per bestelformulier de bijbehorende URL die eindigt op ?cart=X, waarbij X een nummer is. Onthoud dit nummer, omdat we op basis van dit ID een afwijkende factuurtemplate kunnen instellen.

Stap 2: Open bestand "bestellen/controllers/orderform_controller.php"
Zoek de volgende regels op (rond regel 360):
// Add new customer to database
$this->customer = new Customer_Model();
if(!$this->customer->add())
{
   // Copy error
   $this->Error = $this->customer->Error;
   return false;
}	


Pas dit aan naar:
// Add new customer to database
$this->customer = new Customer_Model();

// Change invoice template, only for new clients
if(ORDERFORM_ID == 2){
   $this->order->set('Template',5);
   $this->customer->set('InvoiceTemplate',5);
}

if(!$this->customer->add())
{
   // Copy error
   $this->Error = $this->customer->Error;
   return false;
}	

In dit voorbeeld is het bestelformulier ID 2 (dus ?cart=2) en de afwijkende factuurtemplate die mag gelden de factuur template met ID 5.