HostFact Help


HostFact Help > Facturatie

Handmatig een creditfactuur aanmaken
Ga in het menu naar Facturatie > Facturen > Nieuwe factuur. Rechts bovenaan vindt u de status van de factuur, standaard is dit de concept-status. Door op deze status te klikken verschijnt er een uitklapmenu. Kies vervolgens de status "Creditfactuur".

Enkele aandachtspunten bij het maken van een creditfacturen:
  • U dient de bedragen negatief in te vullen. Dit doet u door een '-' ervoor te zetten, dus bijvoorbeeld: -52,50
  • Indien u een creditfactuur aanmaakt om een reeds verzonden factuur te corrigeren, zorg dan dat u in een factuurregel-omschrijving verwijst naar deze factuur.