HostFact Help


HostFact Help > Bestelformulier

Hoe maak ik per handelsnaam een apart bestelformulier?
Let op: PHP kennis vereist!
Maak in de backoffice op de reguliere methode een nieuw bestelformulier aan. Open nu het bestand “orderform.config.php“. In dit bestand worden de algemene instellingen opgehaald.
<?php

// Set all settings to constants
define("COMPANY_NAME",      $settings->get('COMPANY_NAME'));
define("COMPANY_EMAIL",     $settings->get('COMPANY_EMAIL'));
define("COMPANY_AV_PDF",    $settings->get('COMPANY_AV_PDF'));

define("ORDERMAIL_SENT",     $settings->get('ORDERMAIL_SENT')); // yes | no
define("ORDERMAIL_SENT_BCC",   $settings->get('ORDERMAIL_SENT_BCC')); // Emailaddress for bcc

Doordat ieder bestelformulier een uniek ID heeft kan aan de hand van het ID voor een of meerdere bestelformulier de code worden aangepast en afwijkende gegevens worden opgegeven:
<?php

// Set all settings to constants
switch($orderform_settings->id){
case '2':
   // For orderform with ID 2, we want a custom company name
   define("COMPANY_NAME",   'Handelsnaam');
   define("COMPANY_EMAIL",  'info@uwdomein.nl');
   define("COMPANY_AV_PDF",  'https://www.uwdomein.nl/algemene_voorwaarden.pdf');
   break;
default:
   // In all other cases, use settings from backoffice
   define("COMPANY_NAME",   $settings->get('COMPANY_NAME'));
   define("COMPANY_EMAIL",  $settings->get('COMPANY_EMAIL'));
   define("COMPANY_AV_PDF",  $settings->get('COMPANY_AV_PDF'));
   break;
}

define("ORDERMAIL_SENT",    $settings->get('ORDERMAIL_SENT')); // yes | no
define("ORDERMAIL_SENT_BCC",  $settings->get('ORDERMAIL_SENT_BCC')); // Emailaddress for bcc


Wilt u automatisch de juiste afwijkende factuurtemplate voor de handelsnaam instellen?
Klik hier voor het bijbehorende artikel