HostFact Help


HostFact Help > Klantenpaneel

Na het inloggen verschijnt er een 404 pagina
In de meeste gevallen, voor een Apache server, kan dit twee oorzaken hebben: het ".htaccess" bestand ontbreekt in de klantenpaneel map of wordt overschreven door een andere ".htaccess" bestand.

Apache server
De .htaccess ontbreekt op mijn server
Zorg dat u dit bestand als nog upload in de klantenpaneel map. Het kan zijn dat dit bestand onzichtbaar is op uw computer. Gebruik Google om na te gaan hoe u op uw Windows computer of Mac dit bestand zichtbaar maakt.

De .htaccess is aanwezig, toch werkt het klantenpaneel niet
In dat geval zal de ".htaccess" worden overschreven door een andere ".htaccess" die bijvoorbeeld in de root staat. Bijvoorbeeld wanneer u een WordPress website heeft. In dat geval dient u de mapnaam in de .htaccess van WordPress uit te sluiten. Hieronder, regel 5, ziet u hoe u dit doet, als de map "klantenpaneel" zou heten:
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(klantenpaneel).*$
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
# END WordPress
Lees eventueel meer hierover op Google.

Heeft het uitsluiten van de map geen effect? Controleer dan of het op uw server is toegestaan dat een ".htaccess" een andere ".htaccess" mag overschrijven. Laat uw serverbeheerder controleren of "AllowOverride All" in het Apache configuratiebestand "httpd.conf" staat ingesteld.


Nginx
U kunt de volgende code in uw nginx.conf gebruiken:
location ~ /klantenpaneel { 
if (!-e $request_filename){ 
rewrite ^(.*)$ /index.php?rt=$1 break; 
} 
}


IIS (Windows)
Installeer de "URL Rewrite" module. Maak daarna het bestand "web.config" aan in de map "/klantenpaneel" met de volgende inhoud:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="WFHClientarea" enabled="true" stopProcessing="true">
<match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
<conditions logicalGrouping="MatchAll">
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="index.php?rt={R:1}" appendQueryString="true" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>