HostFact Help


HostFact Help > Facturatie

Kan ik verzamelfacturen versturen?
HostFact heeft de mogelijkheid om abonnementen die de komende 15 dagen of komende maand gefactureerd worden samen te voegen op 1 factuur. Dit heeft als voordeel dat uw klant niet in korte tijd meerdere facturen van u ontvangt.

U heeft de mogelijkheid dit pakket-breedt in te stellen, maar u kunt dit ook per debiteur (afwijkend) instellen.

Algemene instelling
Ga hiervoor in het menu naar "Instellingen" en kies voor "HostFact voorkeuren". Aan de linkerkant kunt u nu kiezen voor "Facturen & Offertes". Op de geopende pagina vindt u de instelling "Wilt u verzamelfacturen instellen?".

Instellingen per debiteur
Wanneer u een debiteur bewerkt (of toevoegt) vindt u een tabblad "Instellingen". Op deze pagina vindt u ook de instelling "Verzamelfactuur inschakelen". Standaard staat deze instelling op 'standaard instelling'. Dit betekent dat de algemene instelling wordt gehanteerd.