HostFact Help


HostFact Help > Facturatie

Wat is het verschil tussen een herinnering en aanmaning?
Beide zijn een betalingsherinnering. Een aanmaning is echter een dwingendere manier om de klant te herinneren dat de betaling nog niet voldaan is.

In Nederland is het gebruikelijk om 2 herinneringen en 2 aanmaningen te versturen.