HostFact Help


HostFact Help > Exporteren

Exporteren naar Snelstart
Er is een koppeling beschikbaar om uw administratie automatisch naar Snelstart te exporteren. Hiervoor heeft u Snelstart nodig waarbij de database online/in de cloud staat.
De volgende gegevens kunnen worden geëxporteerd:
  • Debiteuren
  • Verkoopfacturen
  • Crediteuren
  • Inkoopfacturen


Koppelen en instellen
Ga in HostFact in het menu naar "Exporteren". Kies op de geopende pagina voor Snelstart. Een instelproces zal geopend worden, waarmee u een koppeling legt met de Snelstart webservice.

Debiteurnummering
De debiteurnummers worden één-op-één geëxporteerd naar Snelstart.

(Afwijkende) grootboekrekeningen
U kunt precies aangeven op welke grootboekrekeningen de omzet weggeboekt moet worden. In HostFact kunt u producten indelen op productgroepen. Tijdens het instellen kunt u afwijkende grootboekrekeningen voor iedere productgroep instellen, om ook in Snelstart inzicht in de omzet te houden.

Bij inkoopfacturen is het mogelijk om op factuurregelniveau een kostencategorie op te geven. Deze kostencategorieën zijn aan te maken in het menu bij "Instellingen" onder het tabblad "Inkoop". De kostencategorieën zijn bij de instellingen richting het boekhoudpakket te koppelen aan afwijkende grootboekrekeningen.

Automatisch exporteren
Bij het instellen van de koppeling kunt u aangeven dat gegevens automatisch geëxporteerd mogen worden. Het is hiervoor noodzakelijk dat u een apare cronjob instelt die geadviseerd wordt ieder uur te draaien. Het cronjob bestand betreft: "/Pro/cronjob_accounting.php".

Betalingen ophalen
U kunt bij de Snelstart instellingen in HostFact aangeven dat automatisch betalingen opgehaald mogen worden. De openstaande boekingen in Snelstart en de openstaande facturen in HostFact worden met elkaar vergeleken. Een factuur of inkoopfactuur in HostFact wordt (automatisch) op betaald gezet als de boeking in Snelstart gematcht is. Dit werkt ideaal wanneer binnen Snelstart een bankkoppeling gelegd is.

Nog geen SnelStart online?
Indien u nog geen gebruik maakt van de online versie van SnelStart, kunt u dit eenvoudig installeren. Klik hier om via een installatiefilmpje te zien hoe u uw lokale administratie online kunt zetten.

Hulp nodig?
Wij helpen u graag bij vragen over het instellen van de Snelstart koppeling. U kunt contact opnemen via info@hostfact.nl.