HostFact Help


HostFact Help > Facturatie

Kan ik een debiteur een totaaloverzicht toe sturen van alle openstaande facturen?   versie 5.0.0
Wanneer u meerdere facturen in een kort tijdsbestek naar één debiteur stuurt, kan het soms onoverzichtelijk worden voor de debiteur wat er nog open staat. Het is mogelijk om uw klant bij een factuur, herinnering, aanmaning of in een mailing te informeren over zijn/haar openstaande facturenlijst.


Waar stel ik dit in?
De tabel met openstaande facturen wordt gegenereerd door een variabele (zie hoofdstuk hieronder). De variabele dient u te plaatsen in het e-mail bericht, dit kan op 2 plaatsen:
  1. In de huisstijl bij een e-mail bericht.
  2. Door een mailing te maken in het menu bij "Relaties" submenu "Mailing". 


Variabelen voor openstaande facturenlijst
U kunt een overzicht van openstaande facturen in een e-mail naar uw klant tonen door gebruik te maken van een variabele.

U kunt kiezen tussen een van de volgende variabelen:
  • [debtor->OpenInvoicesOverview]
    Tabel met alle openstaande facturen debiteur.
     
  • [debtor->OtherOpenInvoicesOverview]​​​​​​​
    Tabel met alle overige openstaande facturen debiteur, exclusief de betreffende factuur

Er is tevens een conditie beschikbaar die alleen toegepast wordt indien er meer dan 1 factuur openstaat bij de debiteur. Alles wat binnen de conditie staat wordt dan getoond:
[has_other_outstanding_invoices] tekst [/has_other_outstanding_invoices]


Voorbeeld
Hieronder vindt u een voorbeeld van een openstaande facturenlijst in een herinnering e-mail.
De conditie, variabele en tekst zijn in dit voorbeeld toegepast in de herinnering e-mail:
[has_other_outstanding_invoices]
Openstaande facturen
U heeft bij ons meerdere facturen die nog niet voldaan zijn:
[debtor->OtherOpenInvoicesOverview]​​​​​​​​​​​​​​
[/has_other_outstanding_invoices]