HostFact Help


HostFact Help > Facturatie

Kan een klant online mijn offerte goedkeuren?
Zodra u een offerte per e-mail verstuurd aan uw klant ontvangt deze in het bericht van de e-mail een link om de offerte online te kunnen accepteren. Na het aanklikken van de link kan de klant online een handtekening zetten en de acceptatie versturen. U ontvangt een e-mail bevestiging dat de offerte is geaccepteerd. Bij het accepteren van de offerte wordt de handtekening, de naam, het IP-adres en de datum met tijd geregistreerd.

Hieronder wordt een voorbeeld getoond van hoe de klant online de offerte kan accepteren:


Hieronder wordt een voorbeeld getoond van een geaccepteerde offerte in HostFact:HostFact gebruiker vóór juli 2017?
Het online ondertekenen van een offerte is sinds de update van HostFact versie 4.2 mogelijk. Bestaande HostFact gebruikers die van deze functie gebruik willen maken dienen de link waarop de klant kan klikken zelf op te nemen in de huisstijl van het e-mailbericht voor de offerte.

Toevoegen acceptatielink in e-mail bericht
Ga in het menu naar "Beheer" en kies vervolgens "E-mail templates" (onder "Huisstijl"). Klik op "Offerte" e-mail om het e-mail bericht te bewerken. 
Voeg in het e-mailbericht een regel toe zoals bijvoorbeeld: "Indien u akkoord gaat, kunt u de offerte hier online accepteren". Voeg vervolgens een hyperlink toe op deze tekst met als protocol "<ander>" en in plaats van een URL gebruikt u de volgende variabele "[invoice->AcceptURLRaw]".

Zie het voorbeeld hieronder:

Offerte online accepteren URL protocol