HostFact Help


HostFact Help > Exporteren

Exporteren naar e-Boekhouden
Er is een koppeling beschikbaar om uw administratie automatisch naar e-Boekhouden te exporteren.
De volgende gegevens kunnen worden geëxporteerd:
  • Debiteuren
  • Verkoopfacturen (als mutaties)
  • Betalingen ophalen om de openstaande facturen bij te werken
  • Crediteuren
  • Inkoopfacturen (als mutaties)


Koppelen en instellen
Ga in HostFact in het menu naar "Beheer" en vervolgens "Exporteren". Kies op de geopende pagina voor e-Boekhouden. Een instelproces zal geopend worden, waarmee u een koppeling legt met de e-Boekhouden webservice.

(Afwijkende) grootboekrekeningen
U kunt precies aangeven op welke grootboekrekeningen de omzet weggeboekt moet worden. In HostFact kunt u producten indelen op productgroepen. Tijdens het instellen kunt u afwijkende grootboekrekeningen voor iedere productgroep instellen, om ook in e-Boekhouden inzicht in de omzet te houden.

Automatisch exporteren
Bij het instellen van de koppeling kunt u aangeven dat gegevens automatisch geëxporteerd mogen worden. Het is hiervoor noodzakelijk dat u een apare cronjob instelt die geadviseerd wordt ieder uur te draaien. Het cronjob bestand betreft: "/Pro/cronjob_accounting.php".

Betalingen ophalen
U kunt bij de e-Boekhouden instellingen in HostFact aangeven dat automatisch betalingen opgehaald mogen worden. De openstaande mutaties in e-Boekhouden en de openstaande facturen in HostFact worden met elkaar vergeleken. Een factuur in HostFact wordt (automatisch) op betaald gezet als de mutatie in e-Boekhouden gematcht is. Dit werkt ideaal wanneer binnen e-Boekhouden een bankkoppeling gelegd is.


Hulp nodig?
Wij helpen u graag bij vragen over het instellen van de e-Boekhouden koppeling. U kunt contact opnemen via info@hostfact.nl.