HostFact Help


HostFact Help > Bestelformulier

Hoe kan ik een product toevoegen aan een bestelling?

Om setupkosten, verzendkosten of overige producten toe te voegen aan een bestelling, kan dit voorbeeld gebruikt worden. Het is mogelijk een product toe te voegen op basis van productcode, maar er kan ook een regel worden toegevoegd door een omschrijving (en eventueel prijs) te vullen.

1. De juiste controller bepalen
Afhankelijk van het type bestelformulier (domeinnamen, hosting of algemene producten) dient de juiste controller geopend te worden.
Dit zijn respectievelijk 'domainform_controller.php', 'hostingform_controller.php' en 'orderform_controller.php' en zijn te vinden in de map 'bestellen/controllers/'.

2. Product toevoegen
In de functie 'details()' kan de volgende code worden toegevoegd, waarbij in ons voorbeeld 'P001' de productcode is. De naam 'Setupkosten' is een eigen kenmerk, zodat later eventueel wijzigingen gedaan kunnen worden aan het onderdeel.
$this->element->newItem('Setupkosten');
$this->element->setAttribute('ProductCode', 'P001');
$this->element->saveItem();

3. Optioneel: product weer verwijderen
Het kan zijn dat een product alleen moet worden toegevoegd indien er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bovenstaande code zal dan in een IF-statement worden geplaatst. In het ELSE-gedeelte kan dan de volgende code geplaatst worden om de regel weer van de bestelling af te halen.
$this->element->removeItem('Setupkosten');