HostFact Help


HostFact Help > Overige

HostFact verhuizen naar een ander server
De bestanden en de database kunt u kopieren naar de nieuwe locatie. Wanneer u dit gedaan heeft dient u de volgende stappen, indien nodig, te doorlopen:

Stap 1
Zorg dat de volgende mappen (en submappen) in de map "/Pro" schrijfrechten (CHMOD 777) hebben: "3rdparty", "backup", "documents", "facturen", "pdf", "temp" en "tickets".

Stap 2
Indien de database toeganggegevens gewijzigd zijn, dient u opnieuw een "connect.php" bestand te generen. Dit kunt u hier doen: https://www.hostfact.nl/hosting/connect_generator.php
Upload de nieuwe "connect.php" naar de mappen "/Pro", "/klantenpaneel" en "/bestellen".

Stap 3
De licentie van uw HostFact is IP-adres gebonden. U kunt de licentie vrijgeven via ons klantenpaneel (https://www.hostfact.nl/klanten/). Nadat de licentie is vrijgegeven kunt u direct op de nieuwe locatie inloggen en zal de licentie gekoppeld worden aan dit nieuwe IP-adres.

Stap 4
Indien de locatie (URL of mapnamen) van HostFact is veranderd, dient u dit ook door te voeren binnen HostFact. Ga hiervoor in het menu naar "Instellingen" en kies vervolgens voor "HostFact voorkeuren". Op de geopende pagina vindt u het tabblad "URLs" waar u alle URLs en relatieve paden kunt invoeren.

Stap 5
Vergeet niet bij uw registrars en eventueel andere partijen waarmee een koppeling via HostFact wordt gelegd uw nieuwe IP-adres van de server op de IP Whitelist te zetten.

Stap 6
Vergeet niet op de oude locatie de cronjob uit te schakelen, en bestanden en database te verwijderen. Anders bestaat het risico dat er een schaduw administratie actief is die acties uitvoert.


Let op!
Zorg dat uw nieuwe locatie voldoet aan alle server vereisten die nodig zijn voor HostFact, zie onze website.