HostFact - WebhooksOffertes

Op deze pagina worden alle webhooks besproken gerelateerd aan offertes.


Action:  pricequote_is_accepted

Offerte is geaccepteerd.
Let op: offertes geaccepteerd via het oude klantenpaneel roepen de hook niet aan.


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de offerte
Debtor ID van de debiteur in HostFact
PriceQuoteCode Offertenummer


Action:  pricequote_is_declined

Offerte is geweigerd.
Let op: offertes geweigerd via het oude klantenpaneel roepen de hook niet aan.


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de offerte
Debtor ID van de debiteur in HostFact
PriceQuoteCode Offertenummer