HostFact - WebhooksInterne API

Binnen webhooks kunt u gebruik maken van de interne API. Via de interne API kunt u API calls doen zonder dat er een cURL request wordt gedaan. Het API commando wordt direct uitgevoerd binnen uw HostFact en is daardoor sneller.


De interne API hanteert exact dezelfde invoer en uitvoer als de externe API. Het enige verschil is het aanroepen van de API, dit gebeurd via een "internalAPI()" functie. Hieronder vindt u een voorbeeld implementatie voor het toevoegen van een domeinnaam met abonnement.


Voorbeeld implementatie
$result = internalAPI('domain', 'add', array(
	'DebtorCode' 		=> 'DB0001',
	'Domain'		=> 'example',
	'Tld'			=> 'com',
	
	'HasSubscription'	=> 'yes',
	'Subscription'		=> array(
					'ProductCode'	=> 'P003'
					)
));


API documentatie

Bekijk de externe API documentatie.