HostFact - WebhooksFacturen

Op deze pagina worden alle webhooks besproken gerelateerd aan facturen.


Action:  invoice_is_created

Factuur is aangemaakt.


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer


Action:  invoice_is_edited

Factuur is bewerkt.


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer


Action:  invoice_is_sent

Factuur is verstuurd (per e-mail en/of per post).


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer
viaMail Per e-mail verstuurd? (true / false)
viaPost Per post verstuurd? (true / false)
Sent Aantal keer factuur verstuurd
Reminders Aantal herinneringen verstuurd
Summations Aantal aanmaningen verstuurd


Action:  invoice_reminder_is_sent

Herinnering factuur is verstuurd (per e-mail en/of per post).


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer
viaMail Per e-mail verstuurd? (true / false)
viaPost Per post verstuurd? (true / false)
Sent Aantal keer factuur verstuurd
Reminders Aantal herinneringen verstuurd
Summations Aantal aanmaningen verstuurd


Action:  invoice_summation_is_sent

Aanmaning factuur is verstuurd (per e-mail en/of per post).


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer
viaMail Per e-mail verstuurd? (true / false)
viaPost Per post verstuurd? (true / false)
Sent Aantal keer factuur verstuurd
Reminders Aantal herinneringen verstuurd
Summations Aantal aanmaningen verstuurd


Action:  invoice_is_partly_paid

Er is een deelbetaling ontvangen op de factuur.
De webhook wordt niet aangeroepen als de deelbetaling de factuur op betaald zet. Er moet dus na de deelbetaling nog een restant ('AmountOpen') zijn.


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer
AmountPaidNow Bedrag van deze deelbetaling
AmountPaidTotal Bedrag totaal al betaald
AmountOpen Nog openstaand bedrag


Action:  invoice_is_paid

Factuur is betaald.


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer


Action:  invoice_is_unpaid

Betaling is geannuleerd.


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer


Action:  invoice_is_credited

Factuur is gecrediteerd.


Beschikbare parameters Beschrijving
id ID van de factuur
Debtor ID van de debiteur in HostFact
InvoiceCode Factuurnummer
CreditInvoiceID ID van de creditfactuur
CreditInvoiceCode Factuurnummer van de creditfactuur