HostFact - VPSVPS server

Op deze pagina worden alle functies besproken omtrent VPS servers.


getImageList()

Haal de lijst met alle images op.


Voorbeeld implementatie
public function getImageList()
{
  /**
	 * Step 1) get images list
	 */
  $response = TRUE;
  
  /**
	 * Step 2) provide feedback to HostFact
	 */        
  if($response)
  {
    $images = array();
    $i   = 0;
    // loop through images and build return array
    foreach($response->images as $image)
    {        
      $images[$i]['imageid']  = $image->id;
      $images[$i]['imagename'] = $image->name;
      $i++;
    }
    
    if(count($images) == 0)
    {
      return $this->__parseError(__('node has no images', 'YourName'));
    }
    
    return $images;
  }
  
  return FALSE;
}


loadLanguageArray()

Functie voor ondersteuning van meertaligheid van (error) berichten van de koppeling naar HostFact.


Beschikbare variabelen Beschrijving
$language_code Taalcode

Voorbeeld implementatie
public function loadLanguageArray($language_code)
{
	$_LANG = array();

	switch($language_code)
	{
		case 'nl_NL':
      $_LANG['node gave no response']         = 'Server gaf geen antwoord terug.';
      $_LANG['node returned error']          = 'Server gaf een error terug.';
      $_LANG['node returned wrong data']       = 'Server gaf een antwoord terug, maar niet de benodigde data.';
      $_LANG['node has no images']          = 'Server heeft geen images';
      $_LANG['node has no templates']         = 'Server heeft geen templates';
		break;
    
		default: // In case of other language, use English
      $_LANG['node gave no response']         = 'No response from node';
      $_LANG['node returned error']          = 'Node returned an error.';
      $_LANG['node returned wrong data']       = 'Node returned incorrect data';
      $_LANG['node has no images']          = 'Node has no images';
      $_LANG['node has no templates']         = 'Node has no templates';
		break;
	}
	
	// Save to global array
	global $_module_language_array;
	$_module_language_array['YourName'] = $_LANG;
}        
        


showSettingsHTML()

Deze functie maakt het mogelijk om extra instellingen of toelichting te geven op de aanmaak- en bewerkpagina van een VPS server binnen HostFact. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer er meer informatie nodig is dan alleen de URL, gebruikersnaam en wachtwoord van het platform.


Beschikbare variabelen Beschrijving
$edit_or_show edit|show; bepaalt of een VPS server bewerkt of getoond wordt

Voorbeeld implementatie
public function showSettingsHTML($edit_or_show = 'edit')
{
  $html = '';
  /**
	 * Step 1) build html based on $edit_or_show
   * you can use $this->ServerSettings->InputName to request the settings variabeles, see examples below
   * 
	 */
  // example:
//		if($edit_or_show == 'show')
//		{
//			// Show page
//			$html = '<strong class="title2">Project ID (Tenant ID)</strong>' . 
//					'<span class="title2_value">' . 
//					((isset($this->ServerSettings->ProjectID)) ? htmlspecialchars($this->ServerSettings->ProjectID) : '') . 
//					'</span>' ;
//		}
//		else
//		{
//			// add/edit page
//      $html = '<strong class="title">Project ID (Tenant ID)</strong>' . 
//					'<input type="text" name="module[vps][Settings][ProjectID]" class="text1 size1" value="' . ((isset($this->ServerSettings->ProjectID)) ? htmlspecialchars($this->ServerSettings->ProjectID) : '') . '" />';
//		}
  
  /**
	 * Step 2) provide feedback to HostFact
	 */ 
  
	return $html;
}       
        


validateLogin()

Valideer de inloggevens van een VPS server


Beschikbare variabelen Beschrijving
$this->ServerURL API (authenticatie) URL
$this->ServerUser Gebruikersnaam
$this->ServerPass Wachtwoord

Voorbeeld implementatie
public function validateLogin()
{
  // available variables:
  $this->ServerURL;
  $this->ServerUser;
  $this->ServerPass;
  
  /**
	 * Step 1) send login or get command to check if login credentials are correct
   * 
	 */
   
   $response = TRUE;
   
   return $response;
}