HostFact - ParametersParameters

Hieronder vindt u een overzicht van alle parameters en hoe deze opgebouwd/meegegeven moeten worden.


Domeinnaam

$domain = "hostfact.nl";


Nameservers

$nameservers = array(	"ns1" 	=> "ns1.hostfact.nl",
						"ns1ip"	=> "123.456.7.81",
						"ns2" 	=> "ns1.hostfact.nl",
						"ns2ip"	=> "123.456.7.82",
						"ns3" 	=> "ns1.hostfact.nl",
						"ns3ip"	=> "123.456.7.83"
					);


WHOIS object

$whois = new whois();

// Owner
$whois->ownerHandle				= ""; // Handle name, empty or string
$whois->ownerSex				= "m"; // m or f
$whois->ownerInitials			= "C.";
$whois->ownerSurName			= "Jackson";
$whois->ownerCompanyName		= "BusinessName";
$whois->ownerCompanyNumber		= "123456789";
$whois->ownerCompanyLegalForm	= "BV";
$whois->ownerTaxNumber			= "NL12345679B01";
$whois->ownerAddress			= "222 E 14th Street";
$whois->ownerZipCode			= "10003";
$whois->ownerCity				= "New York";
$whois->ownerCountry			= "US";
$whois->ownerPhoneNumber		= "+1 23 45 67 80";
$whois->ownerFaxNumber			= "+1 23 45 67 81";
$whois->ownerEmailAddress		= "info@hostfact.nl";

// Admin
$whois->adminHandle				= "";
$whois->adminSex				= "m";
...

// Tech
$whois->techHandle				= "";
$whois->techSex					= "m";
...


Contact list

$contact_list = array(	array(	"Handle" 		=> "C0222-042",
								"CompanyName"	=> "BusinessName",
								"SurName" 		=> "Jackson",
								"Initials"		=> "C."
						),
						array(	"Handle" 		=> "C0241-001",
								"CompanyName"	=> "",
								"SurName" 		=> "Smith",
								"Initials"		=> "John"
						)
					);


DNS zone

$dns_zone = array();
$dns_zone["records"] = array(
              "name"   => "*",
              "type"   => "A",
              "Value"   => "12.345.67.89",
              "priority"	=> "0",
              "ttl"    => "3600"
            ),
            array(
              "name"   => "mail",
              "type"   => "MX",
              "Value"   => "mail.domain.com",
              "priority"	=> "10",
              "ttl"    => "3600"
            ),
            array(
              "name"   => "www",
              "type"   => "A",
              "Value"   => "12.345.67.89",
              "priority"	=> "0",
              "ttl"    => "3600"
            )
					);

// supported record types: A, AAAA, CNAME, MX, SPF, SRV, TXT, SOA, NS


SSL certificaat informatie

$ssl_info = array(
          "commonname"      => hostfactssl.nl
          "type"         => organization
          "wildcard"       => no
          "multidomain"      => no
          "multidomain_records"  => Array
          (
          )
          "approver_email"    => administrator@hostfactssl.nl
          "csr"          => -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
                        X
                        -----END CERTIFICATE REQUEST-----
          "server_software"    => linux
          "period"        => 2
          "templatename"     => 1
      );