HostFact - Registrar classNameservers

Op deze pagina worden alle functies besproken met betrekking tot de nameservers.


updateNameServers()

Update de nameservers van een bestaande domeinnaam.


Beschikbare variabelen Beschrijving
$domain Volledige domeinnaam (incl. extensie)
$nameservers Array met maximaal 3 nameservers (zie hoofdstuk Parameters)

Voorbeeld implementatie
function updateNameServers($domain, $nameservers = array()) {
	/**
	 * Step 1) update nameservers for domain
	 */
	$response 	= true;
	$error_msg 	= '';
	
	/**
	 * Step 2) provide feedback to HostFact
	 */
	if($response === true)
	{
		// Change nameservers is succesfull
		return true;
	}
	else
	{
		// Nameservers cannot be changed
		$this->Error[] 	= sprintf("YourName: Error while changing nameservers for '%s': %s", $domain, $error_msg);
		return false;			
	}
}