HostFact - Registrar classBeginnen met ontwikkelen

We zullen u op deze pagina stap voor stap door het ontwikkelproces heen begeleiden.


Aanmaken van de bestanden

In de map 'Pro/3rdparty/domain/' dient u een nieuwe map aan te maken met de naam van de registrar. In deze map plaatst u een PHP-bestand met dezelfde naam als de map en het 'version.php' bestand. Download hier de voorbeeldbestanden.


Open hierna het voorbeeld bestand en pas hierin de class-naam aan. Deze class-naam moet overeenkomen met de naam van de map. In het voorbeeldbestand is de class-naam 'YourName'.
Alle functies vermeld in deze documentatie moeten worden ontwikkeld.


In het 'version.php' bestand kunt u de naam van uw registrar opgeven, zoals deze binnen HostFact wordt getoond. Tenslotte bevat dit bestand informatie over u als ontwikkelaar.


Mapstructuur

De structuur in de map 'Pro/3rdparty/domain/' zou nu als volgt moeten zijn, waarbij 'registrarnaam' de naam van de registrar is:
- /registrarnaam/registrarnaam.php
- /registrarnaam/version.php