HostFact - Hosting classPakketten

Om hostingaccounts op uw server te kunnen beheren, werkt HostFact op basis van voorgedefinieerde pakketten zoals deze in uw controlepaneel zijn opgegeven. Deze pakketten dient een gebruiker eerst in het controlepaneel zelf aan te maken. Daarna kan de gebruiker deze pakketten aan producten in HostFact koppelen. Onderstaande functies halen alle pakketten op en geven de pakket specificaties op.


getPackage($packagename, $reseller = false)

Haalt enkele kenmerken van een pakket op, waaronder de toegewezen webruimte en dataverkeer.


Beschikbare variabelen Beschrijving
$packagename Naam van het pakket zoals bekend in het controlepaneel
$reseller Geeft aan of het pakket een resellerpakket is

Verwachte response
Variabele Beschrijving
$this->Package_BandWidth Dataverkeer in MBs
$this->Package_DiscSpace Webruimte in MBs
$this->Package_Domains Aantal domeinnamen
$this->Package_SubDomains Aantal subdomeinen
$this->Package_Domainpointers Aantal domeinpointers
$this->Package_EmailAccounts Aantal e-mailaccounts
$this->Package_MySQLDatabases Aantal databases

Indien een bovenstaande variabele ongelimiteerd is, kan een extra variabele worden gedefinieerd:
$this->Package_uDomains = 1; geeft aan dat het aantal domeinnamen ongelimiteerd is.


Voorbeeld implementatie
function getPackage($packagename, $reseller = false)
{
	// After getting the limits from the server, define variables
  $this->Package_BandWidth = 2000;
  $this->Package_DiscSpace = 50;
  $this->Package_Domains = 0;
  $this->Package_SubDomains = 0;
  $this->Package_Domainpointers = 0;
  $this->Package_EmailAccounts = 25;
  $this->Package_MySQLDatabases = 2;
  
  // We have unlimited domains, subdomains and pointers
  $this->Package_uDomains = 1;
  $this->Package_uSubDomains = 1;
  $this->Package_uDomainpointers = 1;
  
  return true;
}


listPackages()

Haalt een lijst op met pakketten op de server, voor zowel normale hostingaccounts als reselleraccounts.


Voorbeeld implementatie
function listPackages()
{
	$packages = array('user' => array(), 'reseller' => array());
					
	// Get account packages and put them in array.
	$packages['user'][] = 'Package A';
	$packages['user'][] = 'Package B';

	// Get reseller packages and put them in array.
	$packages['reseller'][] = 'Reseller package 1';

  return $packages;  
}