HostFact - Hosting classBeginnen met ontwikkelen

We zullen u op deze pagina stap voor stap door het ontwikkelproces heen begeleiden.


Aanmaken van de bestanden

In de map 'Pro/3rdparty/hosting/' dient u een nieuwe map aan te maken met de naam van het controlepaneel. In deze map plaatst u een PHP-bestand met dezelfde naam als de map en het 'version.php' bestand. Download hier de voorbeeldbestanden.


Open hierna het aangemaakte bestand en pas hierin de class-naam aan. Deze naam moet overeenkomen met de naam van de map.
Alle functies vermeld in deze documentatie moeten worden ontwikkeld.


In het 'version.php' bestand kunt u de naam van uw controlepaneel opgeven, zoals deze binnen HostFact wordt getoond. Bovendien kunt u aangeven of uw koppeling werkt op basis van een wachtwoord of remote access key. Tenslotte bevat dit bestand informatie over u als ontwikkelaar.Beschikbare variabelen

Onderstaande variabelen zijn in de gehele class altijd beschikbaar (behalve in de construct-functie). Hiermee kan de verbinding gelegd worden met het controlepaneel.


Beschikbare variabelen Beschrijving
$this->Server_User Gebruikersnaam
$this->Server_Pass Wachtwoord
$this->Server_Address URL controle paneel
$this->Server_AddressPort Poortnummer controle paneel

Let op: de 'URL controle paneel' kan door de klant op verschillende manieren ingevuld worden (denk bijvoorbeeld aan http:// en https://). Zorg dat u dit goed afvangt.validateLogin()

Bij het toevoegen/bewerken van een server in HostFact, wordt tijdens het opslaan de verbinding met de server gecontroleerd. In principe kan een willekeurig API commando worden uitgevoerd om te bevestigen dat de logingegevens correct zijn.


Voorbeeld implementatie
function validateLogin()
{			
	// Check login credentials
	$login_valid = true;
	
	if($login_valid === true)
	{
		return true;
	}
	
	$this->Error[] = 'Error message, if possible with reason why validation failed';
	return false;
}