HostFact API versie 3.1VPS

VPS diensten zijn te beheren via de controller 'vps'.add

Middels deze functie is het mogelijk een VPS toe te voegen.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/vps/vps.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Hostname string De hostnaam
Debtor int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Password string Wachtwoord voor de VPS
IPAddress string IP-adres. Standaard wordt deze automatisch gevuld.
Package int De unieke ID van het VPS pakket
Node int De unieke ID van de VPS server
ServerID string Uniek integratie-kenmerk voor de dienst
Image string De unieke ID van de image
MemoryMB int Afwijkend geheugen (in MB)
DiskSpaceGB int Afwijkende harde schijf ruimte (in GB)
BandWidthGB int Afwijkend dataverkeer (in GB)
CPUCores int Afwijkende CPU Cores (in GB)
Comment string Commentaar
Status string VPS status, zie variabelen-lijst.
Standaard: 'waiting' (wachten op actie)
HasSubscription 'yes' of 'no' Dienst factureren (abonnement)? Standaard: 'no'
Subscription array Abonnement:
- ProductCode string     Het productnummer
- Description text     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- TaxPercentage int     BTW percentage: 0 - 100
- DiscountPercentage float     Korting abonnement, percentage: 0 - 100
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
- StartPeriod date     Startdatum van de periode
- ContractPeriods int     Afwijkende contractperiode. Aantal van de
    frequentie eenheid 'ContractPeriodic'
- ContractPeriodic string     Afwijkende contractperiode. Frequentie eenheid,
    zie variabelen-lijst
- StartContract date     Startdatum afwijkende contractperiode
- EndContract date     Einddatum afwijkende contractperiode
- TerminationDate date     De datum waarop het abonnement opgezegd wordt
- Reminder 'yes', 'no' of ''     E-mail bij nieuwe facturatie van abonnement?
    Standaard: '' (Algemene instelling overnemen)
- InvoiceAuthorisation 'yes' of 'no'     Automatische incasso?
    Standaard: 'yes' = voorkeur debtor
Verplichte velden: Debtor of DebtorCode, Hostname, Package of Node
Bij facturatie (HasSubscription = yes): ProductCode of bij geen ProductCode zijn Description en PriceExcl verplicht

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$vpsParams = array(
					'DebtorCode' 		=> 'DB0001',
					'Hostname' 			=> 'vps1.example.com',
					'Package'			=> 1,
					
					'HasSubscription' 	=> 'yes',
					'Subscription'		=> array(
												'ProductCode'	=> 'P005'
												)
);

$response = $api->sendRequest('vps', 'add', $vpsParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => vps
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Dienst is aangemaakt
    )

  [vps] => Array
    (
      [Identifier] => 3
      [Hostname] => vps1.example.com
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [IPAddress] => 
      [Package] => 1
      [Node] => 1
      [ServerID] => 
      [Image] => key1
      [MemoryMB] => 500
      [DiskSpaceGB] => 20
      [BandWidthGB] => 20
      [CPUCores] => 1
      [Comment] => 
      [Status] => waiting
      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [Subscription] => Array
        (
          [Number] => 1
          [NumberSuffix] => 
          [ProductCode] => P005
          [Description] => VPS package 1
          [PriceExcl] => 35
          [PriceIncl] => 42.35
          [TaxPercentage] => 21
          [DiscountPercentage] => 0
          [Periods] => 1
          [Periodic] => m
          [StartPeriod] => 2022-11-24
          [EndPeriod] => 2022-12-24
          [NextDate] => 2022-11-10
          [ContractPeriods] => 1
          [ContractPeriodic] => m
          [StartContract] => 2022-11-24
          [EndContract] => 2022-12-24
          [TerminationDate] => 
          [Reminder] => 
          [InvoiceAuthorisation] => yes
          [AmountExcl] => 35
          [AmountIncl] => 42.35
        )

      [NodeInfo] => Array
        (
          [Name] => Example VPS Node
          [Images] => Array
            (
              [0] => Array
                (
                  [Node] => 1
                  [Key] => img1
                  [ImageName] => An example image
                  [Status] => active
                )

            )

          [Platform] => apiexample
          [Location] => a
          [Port] => 
        )

      [Translations] => Array
        (
          [PackageName] => 
          [NodeName] => Example VPS Node
          [ImageName] => 
        )

    )

)