HostFact API versie 3.1Tickets

Tickets zijn te beheren via de controller 'ticket'.add

Middels deze functie kunt u een nieuwe ticket aanmaken.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/ticket/ticket.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
TicketID string Het ticketnummer.
Geef deze parameter niet mee wanneer het ticketnummer automatisch bepaald mag worden.
Debtor int Debiteur ID indien bekend. Standaard: 0 (= geen)
EmailAddress string E-mailadres van ticket klant
CC text CC e-mailadressen scheiden met , of |
Type 'ticket' of 'email' Ticket via klantenpaneel of per e-mail ontstaan.
Standaard: 'ticket'
Subject string Onderwerp
Owner int De unieke ID van een medewerker.
Standaard: 0 (= geen)
Priority int Prioriteit: 5 = laag, 0 = normaal , 1 = hoog
Standaard: 0 (normaal)
Status int Ticket status, zie variabelen-lijst.
Standaard: 0 (nieuw)
Comment text Interne notitie
TicketMessages array Ticketberichten:
- Date date     Datum bericht. Standaard: vandaag
- Message text     Bericht inhoud (HTML)
- SenderID int     De unieke ID van een medewerker.
    Standaard: 0 (= geen)
- SenderName string     Naam van de debiteur
- SenderEmail string     E-mailadres naam
- Attachments array     Bijlagen:
    - Filename string         De bestandsnaam
    - Base64 text         Base64 encoded string
ticket_sent_message_to_cc 'yes' of 'no' Stuur bericht naar CC e-mailadressen.
Standaard: 'no'
ticket_sent_notification_or_email 'yes' of 'no' Stuur notificatie naar medewerker (e-mail).
Standaard: 'no'
Verplichte velden: Debtor of EmailAddress, TicketMessages (minimaal 1) en SenderID of SenderName.
EmailAddress is verplicht wanneer het Type 'email' is en er geen Debtor is ingevuld (of geen
e-mailadres heeft).

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$ticketParams = array(
				'Debtor' 	=> '1',
				'Subject'	=> 'New ticket',
				
				'TicketMessages'	=> array(
											array(
												'SenderName' 	=> 'Customer X',
												'Message' 		=> 'API: <br /> Example ticket, added by API.'
												)
											)
);

$response = $api->sendRequest('ticket', 'add', $ticketParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => ticket
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Ticket T20220001 is aangemaakt
      [1] => Bericht is toegevoegd aan ticket T20220001
    )

  [ticket] => Array
    (
      [Identifier] => 2
      [TicketID] => T20220001
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [EmailAddress] => info@company.com
      [CC] => 
      [Type] => ticket
      [Date] => 2022-11-24 11:55:22
      [Subject] => New ticket
      [Owner] => 0
      [Priority] => 0
      [Status] => 0
      [Comment] => 
      [Number] => 1
      [LastDate] => 2022-11-24 11:55:22
      [LastName] => Customer X - 
      [TicketMessages] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 3
              [Date] => 2022-11-24 11:55:22
              [Subject] => New ticket
              [Attachments] => 
              [Base64Message] => QVBJOiA8YnIgLz4gRXhhbXBsZSB0aWNrZXQsIGFkZGVkIGJ5IEFQSS4=
              [SenderID] => 0
              [SenderName] => Customer X
              [SenderEmail] => 
            )

        )

      [Translations] => Array
        (
          [Status] => Nieuw bericht
          [Priority] => Normaal
        )

    )

)