HostFact API versie 3.1Producten

Producten zijn te beheren via de controller 'product'.add

Middels deze functie is het mogelijk een product toe te voegen.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/product/product.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
ProductCode string Het productnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het productnummer automatisch bepaald mag worden.
ProductName string Productnaam
ProductKeyPhrase text Omschrijving op factuur
ProductDescription text Uitgebreide (interne) omschrijving
NumberSuffix string Eenheid bijvoorbeeld: Kg.
PriceExcl float Prijs per stuk (excl. BTW)
PricePeriod string Zie variabelen-lijst. Standaard: '' (= eenmalig)
TaxPercentage float BTW percentage: 0 - 100
ProductType string Producttype: domain|hosting|other(|ssl|vps). Standaard: other
ProductTld ProductTld Domein extensie
Groups array array met ID's van productgroepen of lege string voor geen productgroepen
HasCustomPrice 'no' of 'period' Gebruik afwijkende prijzen bij verschillende periodes. Standaard: no
CustomPrices array Afwijkende prijzen & periodes
- Periods int Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
- PriceExcl float Prijs per stuk (excl. BTW)
- PriceIncl float Prijs per stuk (incl. BTW)
Verplichte velden: ProductName, ProductKeyPhrase en PriceExcl

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$productParams = array(
				'ProductName' 		=> 'Product 1',
				'ProductKeyPhrase' 	=> 'Product decription for invoice',
				'PriceExcl' 		=> '100'
);

$response = $api->sendRequest('product', 'add', $productParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => product
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [product] => Array
    (
      [Identifier] => 6
      [ProductCode] => P006
      [ProductName] => Product 1
      [ProductKeyPhrase] => Product decription for invoice
      [ProductDescription] => 
      [NumberSuffix] => 
      [PriceExcl] => 100
      [PricePeriod] => 
      [TaxPercentage] => 21
      [Cost] => 0
      [ProductType] => other
      [ProductTld] => 
      [PackageID] => 0
      [HasCustomPrice] => no
      [CustomPrices] => 
      [Groups] => Array
        (
        )

      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [Translations] => Array
        (
          [ProductType] => Algemeen
          [PricePeriod] => eenmalig
        )

    )

)