HostFact API versie 3.1Overige diensten

Overige diensten zijn te beheren via de controller 'service'.add

Middels deze functie is het mogelijk een overige dienst (abonnement) toe te voegen.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/service/service.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Debtor int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Subscription array Abonnementsregel:
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- NumberSuffix string     Eenheid bijvoorbeeld: uur
- ProductCode string     Het productnummer
- Description text     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- TaxPercentage int     BTW percentage: 0 - 100
- DiscountPercentage float     Korting abonnement, percentage: 0 - 100
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
- StartPeriod date     Startdatum van de periode
- ContractPeriods int     Afwijkende contractperiode. Aantal van de
    frequentie eenheid 'ContractPeriodic'
- ContractPeriodic string     Afwijkende contractperiode. Frequentie eenheid,
    zie variabelen-lijst
- StartContract date     Startdatum afwijkende contractperiode
- EndContract date     Einddatum afwijkende contractperiode
- TerminationDate date     De datum waarop het abonnement opgezegd wordt
- Reminder 'yes', 'no' of ''     E-mail bij nieuwe facturatie van abonnement?
    Standaard: '' = Algemene instelling overnemen)
- InvoiceAuthorisation 'yes' of 'no'     Automatische incasso?
    Standaard: 'yes' = voorkeur debtor
Verplichte velden: Debtor of DebtorCode en ProductCode. Bij geen ProductCode zijn Description en PriceExcl verplicht.

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$serviceParams = array(
						'DebtorCode'	=> 'DB0001',
						
						'Subscription'	=> array(
												'ProductCode'	=> 'P001',
												'Periods' => 1,
												'Periodic' => 'm'
												)
);

$response = $api->sendRequest('service', 'add', $serviceParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => service
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Dienst is aangemaakt
    )

  [service] => Array
    (
      [Identifier] => 12
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [Status] => active
      [Subscription] => Array
        (
          [Number] => 1
          [NumberSuffix] => 
          [ProductCode] => P001
          [Description] => Default product
          [PriceExcl] => 250
          [PriceIncl] => 302.5
          [TaxPercentage] => 21
          [DiscountPercentage] => 0
          [Periods] => 1
          [Periodic] => m
          [StartPeriod] => 2022-11-24
          [EndPeriod] => 2022-12-24
          [NextDate] => 2022-11-10
          [ContractPeriods] => 1
          [ContractPeriodic] => m
          [StartContract] => 2022-11-24
          [EndContract] => 2022-12-24
          [TerminationDate] => 
          [Reminder] => 
          [InvoiceAuthorisation] => yes
          [AmountExcl] => 250
          [AmountIncl] => 302.5
        )

      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
    )

)