HostFact API versie 3.1Offertes

Offertes zijn te beheren via de controller 'pricequote'.pricequoteline add

Middels deze functie voegt u een offerteregel toe aan een bestaande offerte.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/pricequote/pricequoteline.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een offerte
PriceQuoteCode string Het offertenummer
PriceQuoteLines array Offerteregel:
- Date date     Datum. Standaard: vandaag
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- NumberSuffix string     Eenheid bijvoorbeeld: uur
- ProductCode string     Productnummer
- Description text     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- DiscountPercentage float     Korting offerteregel, percentage: 0 - 100
- TaxPercentage float     BTW percentage: 0 - 100
- PeriodicType 'once' of 'period'     Periodiek factureren?
    Standaard: 'once' (eenmalig)
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
- StartPeriod date     Startdatum van de periode
Verplichte velden: Identifier of PriceQuoteCode en PriceQuoteLines (minimaal 1)

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$priceQuoteLineParams = array(
					'PriceQuoteCode' 	=> 'OF0001',
					
					'PriceQuoteLines' 	=> array(
						array(
							'Description'	=> 'Additional fee',
							'PriceExcl'		=> 50
						)
					)
);

$response = $api->sendRequest('pricequoteline', 'add', $priceQuoteLineParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => pricequoteline
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Er zijn 1 offerteregels toegevoegd
    )

  [pricequote] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [PriceQuoteCode] => OF0001
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [Status] => 0
      [Date] => 2018-01-14
      [Term] => 30
      [ExpirationDate] => 2018-02-13 00:00:00
      [AmountExcl] => 215.00
      [AmountTax] => 45.15
      [AmountIncl] => 260.15
      [TaxRate] => 0
      [Compound] => no
      [Discount] => 0
      [VatCalcMethod] => excl
      [IgnoreDiscount] => no
      [Coupon] => 
      [ReferenceNumber] => 
      [CompanyName] => Company X
      [Sex] => m
      [Initials] => John
      [SurName] => Jackson
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@company.com
      [PriceQuoteMethod] => 0
      [Template] => 2
      [SentDate] => 
      [Sent] => 0
      [Description] => 
      [Comment] => 
      [PriceQuoteLines] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 1
              [Date] => 2018-01-14
              [Number] => 1
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => 
              [Description] => Setupfee
              [PriceExcl] => 150
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [StartPeriod] => 
              [EndPeriod] => 
              [NoDiscountAmountIncl] => 181.5
              [NoDiscountAmountExcl] => 150
              [DiscountAmountIncl] => 0
              [DiscountAmountExcl] => 0
            )

          [1] => Array
            (
              [Identifier] => 2
              [Date] => 2018-01-14
              [Number] => 1
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => P003
              [Description] => Domain example.com
              [PriceExcl] => 15
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => j
              [StartPeriod] => 2018-01-14
              [EndPeriod] => 2018-01-14
              [NoDiscountAmountIncl] => 18.15
              [NoDiscountAmountExcl] => 15
              [DiscountAmountIncl] => 0
              [DiscountAmountExcl] => 0
            )

          [2] => Array
            (
              [Identifier] => 3
              [Date] => 2022-11-24
              [Number] => 1
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => 
              [Description] => Additional fee
              [PriceExcl] => 50
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [StartPeriod] => 
              [EndPeriod] => 
              [NoDiscountAmountIncl] => 60.5
              [NoDiscountAmountExcl] => 50
              [DiscountAmountIncl] => 0
              [DiscountAmountExcl] => 0
            )

        )

      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [AcceptURL] => 
      [Attachments] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 5
              [Filename] => sample.pdf
            )

        )

      [Translations] => Array
        (
          [Status] => Concept
          [Country] => Nederland
          [PriceQuoteMethod] => Per e-mail
          [Template] => Offerte
        )

      [AmountDiscount] => 0
      [AmountDiscountIncl] => 0
      [UsedTaxrates] => Array
        (
          [0.21] => Array
            (
              [AmountExcl] => 215
              [AmountTax] => 45.15
              [AmountIncl] => 260.15
            )

        )

    )

)