HostFact API versie 3.1



Offertes

Offertes zijn te beheren via de controller 'pricequote'.



add

Middels deze functie kunt u een offerte aanmaken in HostFact.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/pricequote/pricequote.add.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
PriceQuoteCode string Het offertenummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het offertenummer automatisch bepaald mag worden.
Debtor int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Date date De datum van de offerte
Term int Geldigheidstermijn in dagen
Discount float Korting (totale offerte): percentage 0 - 100
IgnoreDiscount '0' of '1' Kortingsmodule negeren. (0 = nee en 1 = ja)
Standaard: 0
Coupon string Kortings actiecode/coupon
TaxableSetting 'auto', 'yes' of 'no' Afwijken van de standaard BTW-regels of er BTW op deze offerte moet woren berekend
VatCalcMethod 'excl' of 'incl' BTW rekenen op basis van exclusief of inclusief BTW?
Standaard: gebruikt administratie instelling
ReferenceNumber string Referentie
CompanyName string Debiteur: bedrijfsnaam
Sex 'm', 'f', 'd' of 'u' Debiteur: geslacht. Standaard: 'm'
Initials string Debiteur: voornaam
SurName string Debiteur: achternaam
Address string Debiteur: adres
ZipCode string Debiteur: postcode
City string Debiteur: plaats
Country string Debiteur: land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string Debiteur: e-mailadres
Template int Offerte template ID. Standaard: debiteur instelling
SentDate date Verzenddatum offerte
Sent int Aantal keer verstuurd. Standaard: 0
Description text Offerte omschrijving
Comment text Interne notitie bij offerte
Status int Offerte status, zie variabelen-lijst.
Standaard: 0 (concept)
CustomFields array array met eigen velden. De key van de array komt overeen met de veldcode, de value met de waarde
PriceQuoteLines array Offerteregel:
- Date date     Datum. Standaard: vandaag
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- NumberSuffix string     Eenheid bijvoorbeeld: uur
- ProductCode string     Productnummer
- Description text     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- DiscountPercentage float     Korting offerteregel, percentage: 0 - 100
- DiscountPercentageType 'line' of 'subscription'     Type korting
    (enkel offerteregel of later ook voor abonnement)
- TaxPercentage float     BTW percentage: 0 - 100
- PeriodicType 'once' of 'period'     Periodiek factureren?
    Standaard: 'once' (eenmalig)
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
- StartPeriod date     Startdatum van de periode
Verplichte velden: Debtor of DebtorCode en PriceQuoteLines (minimaal 1)

* Debiteurgegevens worden automatisch ingevuld door de variabele 'Debtor' of 'DebtorCode'.
** Offerteregel: Indien 'ProductCode' wordt meegegeven worden automatisch de 'Description', 'PriceExcl', 'TaxPercentage', 'PeriodicType', 'Periods', 'Periodic' en 'StartPeriod' ingevuld.

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$priceQuoteParams = array(
				'DebtorCode'		=> 'DB0001',	// Customer information will automatically be fetched

				'PriceQuoteLines'	=> array(
					array(
						'Description'	=> 'Setupfee',
						'PriceExcl'		=> 150
					),
					array(
						'ProductCode'	=> 'P003',
						'Description'	=> 'Domain example.com'
					)
				)
);

$response = $api->sendRequest('pricequote', 'add', $priceQuoteParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => pricequote
  [action] => add
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [pricequote] => Array
    (
      [Identifier] => 2
      [PriceQuoteCode] => OF0002
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [Status] => 0
      [Date] => 2022-11-24
      [Term] => 30
      [ExpirationDate] => 2022-12-24 00:00:00
      [AmountExcl] => 165.00
      [AmountTax] => 34.65
      [AmountIncl] => 199.65
      [TaxRate] => 0
      [Compound] => no
      [Discount] => 0
      [VatCalcMethod] => excl
      [IgnoreDiscount] => no
      [Coupon] => 
      [ReferenceNumber] => 
      [CompanyName] => Company X
      [Sex] => m
      [Initials] => John
      [SurName] => Jackson
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@company.com
      [PriceQuoteMethod] => 0
      [Template] => 2
      [SentDate] => 
      [Sent] => 0
      [Description] => 
      [Comment] => 
      [PriceQuoteLines] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 3
              [Date] => 2022-11-24
              [Number] => 1
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => 
              [Description] => Setupfee
              [PriceExcl] => 150
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [StartPeriod] => 
              [EndPeriod] => 
              [NoDiscountAmountIncl] => 181.5
              [NoDiscountAmountExcl] => 150
              [DiscountAmountIncl] => 0
              [DiscountAmountExcl] => 0
            )

          [1] => Array
            (
              [Identifier] => 4
              [Date] => 2022-11-24
              [Number] => 1
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => P003
              [Description] => Domain example.com
              [PriceExcl] => 15
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [TaxPercentage] => 21
              [Periods] => 1
              [Periodic] => j
              [StartPeriod] => 2022-11-24
              [EndPeriod] => 2023-11-24
              [NoDiscountAmountIncl] => 18.15
              [NoDiscountAmountExcl] => 15
              [DiscountAmountIncl] => 0
              [DiscountAmountExcl] => 0
            )

        )

      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [AcceptURL] => 
      [Translations] => Array
        (
          [Status] => Concept
          [Country] => Nederland
          [PriceQuoteMethod] => Per e-mail
          [Template] => Offerte
        )

      [AmountDiscount] => 0
      [AmountDiscountIncl] => 0
      [UsedTaxrates] => Array
        (
          [0.21] => Array
            (
              [AmountExcl] => 165
              [AmountTax] => 34.65
              [AmountIncl] => 199.65
            )

        )

    )

)