HostFact API versie 3.0Groepen

Debiteurgroepen, crediteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.