HostFact API versie 2.8Groepen

Debiteurgroepen, crediteurgroepen en productgroepen zijn te beheren via de controller 'group'.