HostFact API versie 3.1Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.markasunpaid

Middels deze functie kunt u een betaling terugdraaien. De factuur verandert van status 'Betaald' (= 4) naar status 'Verzonden' (= 2). Deze functie is niet bruikbaar bij een conceptfactuur.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/invoice/invoice.markasunpaid.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een factuur
InvoiceCode string Het factuurnummer
Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$invoiceParams = array(
				'InvoiceCode' 	=> 'F0003'
);

$response = $api->sendRequest('invoice', 'markasunpaid', $invoiceParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => invoice
  [action] => markasunpaid
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Betaling van factuur F0003 is teruggedraaid
    )

)