HostFact API versie 3.1



Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.



invoiceline delete

Middels deze functie verwijdert u een factuurregel van een bestaande factuur. Deze functie is beschikbaar voor een factuur in alle statussen.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/invoice/invoiceline.delete.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een factuur
InvoiceCode string Het factuurnummer
InvoiceLines array Factuurregel:
- Identifier int     De unieke ID van een factuurregel
Verplichte velden: Identifier of InvoiceCode, InvoiceLines id

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$invoiceLineParams = array(
					'InvoiceCode'	=> 'F0001',
					
					'InvoiceLines'	=> array(
						array(
							'Identifier'	=> 3
						)
					)
);

$response = $api->sendRequest('invoiceline', 'delete', $invoiceLineParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => invoiceline
  [action] => delete
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Er zijn 1 factuurregels verwijderd
    )

  [invoice] => Array
    (
      [Identifier] => 2
      [InvoiceCode] => F0001
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [Status] => 2
      [SubStatus] => 
      [Date] => 2018-01-11
      [Term] => 14
      [PayBefore] => 2018-01-25
      [PaymentURL] => http://company.com/klantenpaneel/betalen/?payment=F0001&key=cd97244a5420777c6802ff983c8a8081
      [AmountExcl] => 15.00
      [AmountTax] => 3.15
      [AmountIncl] => 18.15
      [TaxRate] => 0
      [Compound] => no
      [AmountPaid] => 0.00
      [Discount] => 0
      [VatCalcMethod] => excl
      [IgnoreDiscount] => no
      [Coupon] => 
      [ReferenceNumber] => 
      [CompanyName] => Company X
      [TaxNumber] => NL123456789B01
      [Sex] => m
      [Initials] => John
      [SurName] => Jackson
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@company.com
      [InvoiceMethod] => 0
      [Template] => 1
      [SentDate] => 
      [Sent] => 0
      [Reminders] => 0
      [ReminderDate] => 
      [Summations] => 0
      [SummationDate] => 
      [Authorisation] => no
      [PaymentMethod] => 
      [PayDate] => 
      [TransactionID] => 
      [Description] => 
      [Comment] => 
      [InvoiceLines] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 4
              [Date] => 2018-01-14
              [Number] => 1
              [NumberSuffix] => 
              [ProductCode] => P003
              [Description] => Domain example.com
              [PriceExcl] => 15
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [TaxPercentage] => 21
              [PeriodicID] => 7
              [Periods] => 1
              [Periodic] => j
              [StartPeriod] => 2018-01-14
              [EndPeriod] => 2018-01-14
              [ProductType] => 
              [Reference] => 0
              [NoDiscountAmountIncl] => 18.15
              [NoDiscountAmountExcl] => 15
              [DiscountAmountIncl] => 0
              [DiscountAmountExcl] => 0
            )

        )

      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [Attachments] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 4
              [Filename] => sample.pdf
            )

        )

      [Translations] => Array
        (
          [Status] => Verzonden
          [Country] => Nederland
          [InvoiceMethod] => Per e-mail
          [Template] => Factuur
          [PaymentMethod] => 
        )

      [AmountDiscount] => 0
      [AmountDiscountIncl] => 0
      [UsedTaxrates] => Array
        (
          [0.21] => Array
            (
              [AmountExcl] => 15
              [AmountTax] => 3.15
              [AmountIncl] => 18.15
            )

        )

    )

)