HostFact API versie 2.9Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.