HostFact API versie 3.1Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.