HostFact API versie 2.8Facturen

Facturen zijn te beheren via de controller 'invoice'.