HostFact API versie 3.1Domain

Domeinnamen zijn te beheren via de controller 'domain'.editdnszone

Middels deze functie kunt u de DNS records van een domeinnaam bewerken. Gebruik de getdnszone functie om de DNS records op te halen, dan kunt u ze hier gebruiken om ze aan te passen. Let op, ontbrekende records worden verwijderd. Alleen beschikbaar als de DNS module is geactiveerd.

De volgende DNS record types worden ondersteund: 'A', 'AAAA', 'CNAME', 'MX', 'SPF', 'SRV', 'TXT', 'NS'.

Bekijk het voorbeeld bestand voor extra toelichting op de code en hoe u het beste de editdnszone functie kunt uitvoeren.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/domain/domain.editdnszone.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een domeinnaam
Domain string Domeinnaam (zonder extensie)
Tld string Extensie
DNSZone array Array met DNS records.
Verplichte velden: Identifier of Domain en Tld, DNSZone

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

// first get the dns zone
$domainParams = array(
  'Domain'	=> 'dnsexample',
  'Tld'		=> 'com'
);

$response = $api->sendRequest('domain', 'getdnszone', $domainParams);
$dns_zone = $response['domain']['dns_zone'];

/* examples of editing the dns zone */

// delete a record:
// unset($dns_zone['records'][KEY]);

// edit a record:
// $dns_zone['records'][KEY]['value'] = '127.0.0.7';

// add a record:
//$dns_zone['records'][] = array( 'name' => 'subdomein', 'type' => 'A', 'value' => '127.0.0.1', 'priority' => '', 'ttl' => 3600 );

// call the editdnszone function with the adjusted dns_zone array parameter
$domainParams = array(
				'Domain'	=> 'dnsexample',
				'Tld'		=> 'com',
        'DNSZone'  => $dns_zone
);

$response = $api->sendRequest('domain', 'editdnszone', $domainParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => domain
  [action] => editdnszone
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [domain] => Array
    (
      [0] => DNS zone is succesvol aangepast bij 'Example registrar'
    )

)