HostFact API versie 3.1Contacten

Contacten zijn te beheren via de controller 'handle'.edit

Met behulp van deze functie is het mogelijk om een contact te bewerken.
Alleen ingevoerde parameters worden gewijzigd.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/handle/handle.edit.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een contact
Handle string Het contactnummer
Registrar int Registrar Identifier
RegistrarHandle string Kenmerk bij registrar
Debtor int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode int Het debiteurnummer
CompanyName string Bedrijfsnaam
CompanyNumber string KvK-nummer
LegalForm string Rechtsvorm, zie variabelen-lijst
TaxNumber string BTW-nummer
Sex string Geslacht. Standaard: 'm'
Initials string Voornaam
SurName string Achternaam
Address string Adres
ZipCode string Postcode
City string Plaats
Country string Land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string E-mailadres
PhoneNumber string Telefoonnummer
FaxNumber string Faxnummer
updateAtRegistrar 'yes' of 'no' Contact bijwerken bij registrar. Standaard: 'no'
createAtRegistrar 'yes' of 'no' Maak contact aan bij registrar. Standaard: 'no'
Verplichte velden: Identifier of Handle


Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$handleParams = array(
				'Handle'			=> 'DB0001-001',
				'Registrar'			=> 1,
				'PhoneNumber'		=> '+3110223344'
);

$response = $api->sendRequest('handle', 'edit', $handleParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => handle
  [action] => edit
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [handle] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [Handle] => DB0001-001
      [Registrar] => 1
      [RegistrarHandle] => 
      [Debtor] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [CompanyName] => Company X
      [CompanyNumber] => 123456789
      [LegalForm] => ANDERS
      [TaxNumber] => NL123456789B01
      [Sex] => m
      [Initials] => John
      [SurName] => Jackson
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@company.com
      [PhoneNumber] => +3110223344
      [FaxNumber] => 
      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [Translations] => Array
        (
          [LegalForm] => Anders of onbekend
          [Country] => Nederland
          [RegistrarName] => Example registrar
        )

    )

)