HostFact API versie 3.1Debiteuren

Debiteuren zijn te beheren via de controller 'debtor'.edit

Met behulp van deze functie is het mogelijk om een debiteur te bewerken.
Alleen ingevoerde parameters worden gewijzigd.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/debtor/debtor.edit..php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het debiteurnummer automatisch bepaald mag worden.
CompanyName string Bedrijfsnaam
CompanyNumber string KvK-nummer
LegalForm string Rechtsvorm, zie variabelen-lijst
TaxNumber string BTW-nummer
Sex 'm', 'f', 'd' of 'u' Geslacht. Standaard: 'm'
Initials string Voornaam
SurName string Achternaam
Address string Adres
ZipCode string Postcode
City string Plaats
Country string Land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string E-mailadres
PhoneNumber string Telefoonnummer
MobileNumber string Mobielnummer
FaxNumber string Fax nummer
Website string Website
Comment string Opmerking / commentaar
InvoiceMethod int Factuur verzendmethode, zie variabelen-lijst.
Standaard: '0' (per e-mail)
InvoiceCompanyName string Afwijkende facturatiegegevens: bedrijfsnaam
InvoiceSex 'm', 'f', 'd' of 'u' Afwijkende facturatiegegevens: geslacht
InvoiceInitials string Afwijkende facturatiegegevens: voornaam
InvoiceSurName string Afwijkende facturatiegegevens: achternaam
InvoiceAddress string Afwijkende facturatiegegevens: adres
InvoiceZipCode string Afwijkende facturatiegegevens: postcode
InvoiceCity string Afwijkende facturatiegegevens: plaats
InvoiceCountry string Afwijkende facturatiegegevens: land, zie variabelen-lijst
InvoiceEmailAddress string Afwijkende facturatiegegevens: e-mailadres
InvoiceDataForPriceQuote 'yes' of 'no' Gebruik afwijkende facturatiegegevens ook bij offerte
InvoiceAuthorisation 'yes' of 'no' Betalen via automatisch incasso, standaard: 'no'
AccountNumber string Bankrekeningnummer (IBAN)
AccountName string Rekeninghouder
AccountBank string Naam van de bank
AccountCity string Vestigingsplaats bank
AccountBIC string BIC Code
ActiveLogin 'yes' of 'no' Inlog activeren voor klantenpaneel, standaard: 'yes'
Username string Gebruikersnaam
Password string Wachtwoord.
Tijdelijk wachtwoord (24 uur geldig). Na inloggen moet de klant een eigen wachtwoord opgeven.
SecurePassword string Gehasht wachtwoord.
Gebruik de PHP > 5.5 functie
password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
Mailing 'yes' of 'no' Klant wil mailings ontvangen
Taxable auto,yes,no BTW berekenen: automatisch bepalen, ja, nee
InvoiceTerm int Afwijkende betalingstermijn.
PeriodicInvoiceDays '-1' of 'int' '-1' gebruikt de standaard instellingen
InvoiceTemplate int e-mail factuur template ID
PriceQuoteTemplate int e-mail offerte template ID
ReminderEmailAddress string Afwijkend e-mailadres voor herinneringen en aanmaningen
ReminderTemplate int e-mail herinnering template ID
SecondReminderTemplate '-1' of 'int' '-1' gebruikt de standaard instellingen
SummationTemplate int e-mail aanmaning template ID
PaymentMail '-1' of string '-1' gebruikt de standaard instellingen.
Lege string om geen notificatie bij betaling te sturen.
Of combinatie van 'auth|wire|order|paid'.
PaymentMailTemplate int e-mail herinnering template ID
InvoiceCollect '-1' of 'int' '-1' gebruikt de standaard instellingen
DefaultLanguage 'en_EN' of 'nl_NL' Taal van het klantenpaneel
Server int ID voorkeursserver
DNS1 string Eigen nameservers: nameserver 1
DNS2 string Eigen nameservers: nameserver 2
DNS3 string Eigen nameservers: nameserver 3
Groups array array met ID's van debiteurgroepen of lege string voor geen debiteurgroepen
CustomFields array array met eigen velden. De key van de array komt overeen met de veldcode, de value met de waarde
SynchronizeEmail 'yes' of 'no' Synchroniseer met onverzonden en openstaande offertes en facturen, standaard: 'no'
SynchronizeAuth 'yes' of 'no' Synchroniseer met onverzonden en openstaande facturen, standaard: 'no'
SynchronizeAddress 'yes' of 'no' Synchroniseer met onverzonden en openstaande offertes en facturen, standaard: 'no'
SendWelcome 'yes' of 'no' Verstuur de welkomstmail, standaard: 'no'
Verplichte velden: Identifier of DebtorCode, CompanyName of SurName

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$debtorParams = array(
				'Identifier' 		=> '1', 
				'CompanyName'		=> 'Company Y', 
				'AccountName'		=> 'Company Y'
	);

$response = $api->sendRequest('debtor', 'edit', $debtorParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => debtor
  [action] => edit
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [success] => Array
    (
      [0] => Debiteur 'DB0001' is bewerkt
    )

  [debtor] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [DebtorCode] => DB0001
      [CompanyName] => Company Y
      [CompanyNumber] => 123456789
      [LegalForm] => ANDERS
      [TaxNumber] => NL123456789B01
      [Sex] => m
      [Initials] => John
      [SurName] => Jackson
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@company.com
      [PhoneNumber] => 010 - 22 33 44
      [MobileNumber] => 
      [FaxNumber] => 
      [Website] => 
      [Comment] => 
      [InvoiceMethod] => 0
      [InvoiceCompanyName] => 
      [InvoiceSex] => m
      [InvoiceInitials] => 
      [InvoiceSurName] => 
      [InvoiceAddress] => 
      [InvoiceZipCode] => 
      [InvoiceCity] => 
      [InvoiceCountry] => NL
      [InvoiceEmailAddress] => 
      [ReminderEmailAddress] => 
      [InvoiceAuthorisation] => no
      [MandateID] => 
      [InvoiceDataForPriceQuote] => no
      [AccountNumber] => NL59RABO0123123123
      [AccountBIC] => RABONL2U
      [AccountName] => Company Y
      [AccountBank] => Rabobank
      [AccountCity] => Amsterdam
      [ActiveLogin] => yes
      [Username] => DB0001
      [SecurePassword] => 
      [Mailing] => yes
      [Taxable] => auto
      [PeriodicInvoiceDays] => -1
      [InvoiceTemplate] => 0
      [PriceQuoteTemplate] => 0
      [ReminderTemplate] => 0
      [SecondReminderTemplate] => -1
      [SummationTemplate] => 0
      [PaymentMail] => -1
      [PaymentMailTemplate] => 0
      [InvoiceCollect] => -1
      [DefaultLanguage] => 
      [ClientareaProfile] => 0
      [Groups] => Array
        (
          [4] => Array
            (
              [id] => 4
              [GroupName] => Hosting clients
            )

        )

      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [Translations] => Array
        (
          [LegalForm] => Anders of onbekend
          [Country] => Nederland
          [InvoiceMethod] => Per e-mail
          [InvoiceCountry] => Nederland
          [Taxable] => Automatisch
          [DefaultLanguage] => 
        )

    )

)