HostFact API versie 3.1Crediteuren

Crediteuren zijn te beheren via de controller 'creditor'.edit

Met behulp van deze functie is het mogelijk om een crediteur te bewerken.
Alleen ingevoerde parameters worden gewijzigd.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/creditor/creditor.edit..php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een crediteur.
CreditorCode string Eigen/intern crediteurnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het crediteurnummer automatisch bepaald mag worden.
MyCustomerCode string Klantnummer toegewezen door de crediteur
CompanyName string Bedrijfsnaam
CompanyNumber string KvK-nummer
TaxNumber string BTW-nummer
Sex 'm' of 'f' Geslacht, standaard: 'm'
Initials string Voorletters
SurName string Achternaam
Address string Adres
ZipCode string Postcode
City string Plaats
Country string Land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string E-mailadres
PhoneNumber string Telefoonnummer
MobileNumber string Mobielnummer
FaxNumber string Fax nummer
Comment text Opmerking / commentaar
Authorisation 'yes' of 'no' Betalen via automatisch incasso, standaard: 'no'
AccountNumber string Bankrekeningnummer (IBAN)
AccountName string Rekeninghouder
AccountBank string Naam van de bank
AccountCity string Vestigingsplaats bank
AccountBIC string BIC Code
Term int Betaaltermijn
groups array array met ID's van crediteurgroepen of lege string voor geen crediteurgroepen
Verplichte velden: Identifier of CreditorCode

Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$creditorParams = array(
				'Identifier' 		=> '1',
				'Initials' 			=> 'Gunther',
				'SurName' 			=> 'Meusmann'
);

$response = $api->sendRequest('creditor', 'edit', $creditorParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => creditor
  [action] => edit
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [creditor] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [CreditorCode] => CD0001
      [MyCustomerCode] => 
      [CompanyName] => Supplier 1
      [CompanyNumber] => 
      [TaxNumber] => 
      [Sex] => m
      [Initials] => Gunther
      [SurName] => Meusmann
      [Address] => Adalbertstrasse 1
      [ZipCode] => 10999
      [City] => Berlin
      [Country] => DE
      [EmailAddress] => billing@supplier.de
      [PhoneNumber] => 
      [MobileNumber] => 
      [FaxNumber] => 
      [Comment] => 
      [Authorisation] => no
      [AccountNumber] => 
      [AccountBIC] => 
      [AccountName] => 
      [AccountBank] => 
      [AccountCity] => 
      [Term] => 0
      [Groups] => Array
        (
        )

      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [Translations] => Array
        (
          [Country] => Duitsland
        )

    )

)