HostFact API versie 3.1Changelog API versies


Version 3.1 - 24-11-2022

Debiteuren

 • Ondersteuning geslacht onbekend ('u').
 • Ondersteuning voor afwijkend e-mailadres voor herinneringen.

Version 3.0 - 20-05-2019

SSL certificaten

 • De eigenschap van AutoRenew kan middels de API worden aangepast.

Version 2.9 - 25-09-2018

Facturen

 • Een factuur kan nu als PDF, maar ook als UBL worden gedownload.

Diensten (algemeen)

 • Bij alle diensttypes kan in het 'list'-commando nu gezocht worden op de abonnement eigenschappen 'ProductCode' of 'Description'.

Version 2.8 - 04-04-2018

Facturen

 • schedule en cancelschedule commando's voor het inplannen van conceptfacturen.
 • (De)blokkeren van conceptfacturen is nu mogelijk via het 'block' of 'unblock' commando.

Version 2.7 - 01-07-2017

Domeinnamen

 • Mogelijkheid om de autorenew van een domein aan of uit te zetten.

Versie 2.6 - 01-02-2017

Groepen

 • Mogelijkheid om debiteur-, crediteur- en productgroepen te beheren.

Versie 2.5 - 15-08-2016

Overige diensten

 • List functie gaf 'service' terug in plaats van 'services' zoals gedocumenteerd. Aangepast naar 'services'.

Versie 2.4 (nieuwe klantenpaneel) - 18-07-2016

Algemeen

 • List functies hebben filtermogelijkheden op o.a. 'modified'

Debiteuren
 • 'SecurePassword' parameter toegevoegd aan debtor.edit functie.
 • Debtor.updatelogincredentials functie toegevoegd
 • Show geeft nu ook 'ClientareaProfile' terug.
 • Functie 'sendemail' toegevoegd, om een e-mailbericht naar de debiteur te kunnen sturen.
 • Eigenschap 'SecondEmailAddress' verwijderd, samengevoegd met 'EmailAddress' en 'InvoiceEmailAddress'.

Facturen
 • 'PayDate' parameter toegevoegd aan PartPayment functie.
 • 'SubStatus' parameter kan nu meegegeven worden, voorheen werkte deze niet.
 • Show geeft nu ook 'UsedTaxrates', 'AmountDiscount', 'AmountDiscountIncl' en 'AmountPaid' terug.
 • Show geeft nu ook per factuurregel 'NoDiscountAmountIncl', 'NoDiscountAmountExcl', 'DiscountAmountIncl', 'DiscountAmountExcl' terug.
 • List geeft nu ook 'Authorisation' (automatische incasso) en 'AmountOpen' terug.

Bestellingen
 • Show geeft nu ook 'UsedTaxrates', 'AmountDiscount' en 'AmountDiscountIncl' terug.
 • Show geeft nu ook per bestellingregel 'NoDiscountAmountIncl', 'NoDiscountAmountExcl', 'DiscountAmountIncl', 'DiscountAmountExcl' terug.

Offertes
 • Show geeft nu ook 'UsedTaxrates', 'AmountDiscount' en 'AmountDiscountIncl' terug.
 • Show geeft nu ook per offerteregel 'NoDiscountAmountIncl', 'NoDiscountAmountExcl', 'DiscountAmountIncl', 'DiscountAmountExcl' terug.
 • 'Reason' parameter toegevoegd aan accept en decline functie.
 • Show en list geven nu ook 'ExpirationDate' mee terug.

Alle dienst types
 • 'Reason' parameter toegevoegd aan terminate functie.
 • Subscription array geeft nu ook 'AmountExcl', 'AmountIncl' en 'NumberSuffix' terug.

Domeinnamen
 • Domain.editwhois functie toegevoegd.
 • Show geeft nu ook 'NameserversManager' terug, met data van de DNS beheerder. Alleen bij een actief domein met DNS beheerder.
 • Show geeft nu ook een array met 'RegistrarInfo' terug.
 • Getdnszone geeft nu ook de 'SettingSingleTTL' terug. Deze geeft aan of de DNS beheerder maar 1 gelijke TTL over alle DNS records ondersteunt.
 • Getdnszone geeft nu ook de 'SettingAvailableTypes' terug. SettingAvailableTypes is een array met de door de DNS beheerder ondersteunde DNS record types.

Hosting accounts
 • Hosting.show geeft nu ook een array met 'PackageInfo' en een array met 'ServerInfo' terug.

Tickets
 • Er kunnen nu meerdere bijlage toegevoegd worden aan ticket berichten, via ticket.add of ticket.addmessage.
 • Ticket attachment download functie toegevoegd

Versie 2.3 - 12-08-2015

Crediteuren

 • meegeven betaalwijze incasso mogelijk via parameter 'Authorisation'

Inkoopfacturen
 • meegeven betaalwijze incasso mogelijk via parameter 'Authorisation'

Debiteuren
 • Genereren PDF bestanden van 'overige templates'

Bestellingen
 • processorder is hernoemd naar process

Facturen
 • Factuurregels hebben een 'ProductType' en 'Reference' gekregen

SSL certificaten
 • Vanaf versie 2.3 kunnen SSL certificaten beheerd worden via de API

VPS
 • Vanaf versie 2.3 kan VPS beheerd worden via de API