HostFact API versie 3.1Bestelling

Bestellingen zijn te beheren via de controller 'order'.edit

Met behulp van deze functie is het mogelijk om een bestelling te bewerken.
Alleen ingevoerde parameters worden gewijzigd.
Voorbeeldbestand: /voorbeelden/order/order.edit.php


Invoerparameters:
Veldnaam Waarde Omschrijving
Identifier int De unieke ID van een bestelling
OrderCode string Het bestelnummer
Geef deze parameter niet mee wanneer het bestelnummer automatisch bepaald mag worden.
Debtor int De unieke ID van een debiteur
DebtorCode string Het debiteurnummer
Date datetime De datum van de bestelling
Term int Betaaltermijn in dagen
Discount float Korting (totale factuur): percentage 0 - 100
IgnoreDiscount '0' of '1' Kortingsmodule negeren (0 = nee en 1 = ja)
Standaard: 0
Coupon string Kortings actiecode/coupon
VatCalcMethod 'excl' of 'incl' BTW rekenen op basis van exclusief of inclusief BTW?
Standaard: gebruikt administratie instelling
CompanyName string Debiteur: bedrijfsnaam
Sex 'm', 'f', 'd' of 'u' Debiteur: geslacht. Standaard: 'm'
Initials string Debiteur: voornaam
SurName string Debiteur: achternaam
Address string Debiteur: adres
ZipCode string Debiteur: postcode
City string Debiteur: plaats
Country string Debiteur: land, zie variabelen-lijst
EmailAddress string Debiteur: e-mailadres
InvoiceMethod int Factuur verzendmethode, zie variabelen-lijst.
Standaard: voorkeur debiteur
Template int Factuur template ID. Standaard: debiteur instelling
Authorisation 'yes' of 'no' Automatische incasso, standaard: voorkeur debiteur
Paid '0' of '1' Is de bestelling betaald (0 = nee en 1 = ja)
Standaard: 0
PaymentMethod string Betaalmethode hoe de bestelling is betaald, zie variabelen-lijst
TransactionID string Transactie ID van (online) betaling
IPAddress string IP-adres van debiteur
Comment text Opmerking
Status int Bestelstatus, zie variabelen-lijst.
Standaard: 0 (Ontvangen)
OrderLines array Bestelregel:
- Identifier int     De unieke ID van een regel
- Date date     Datum. Standaard: vandaag
- Number float     Aantal. Standaard: 1
- ProductCode string     Productnummer
- Description text     Omschrijving
- PriceExcl float     Prijs per stuk (excl. BTW)
- DiscountPercentage float     Korting bestelregel, percentage: 0 - 100
- DiscountPercentageType 'line' of 'subscription'     Type korting
    (enkel bestelregel of later ook voor abonnement)
- TaxPercentage float     BTW percentage: 0 - 100
- PeriodicType 'once' of 'period'     Periodiek factureren?
    Standaard: 'once' (eenmalig)
- Periods int     Factureer iedere: aantal periodes
- Periodic string     Factureer iedere: eenheid, zie variabelen-lijst
- ProductType string     Gekoppelde dienst: domain, hosting of ssl.
    Standaard: leeg
- Reference int     Het kenmerk van de gekoppelde dienst
Verplichte velden: Identifier of OrderCode en TransactionID (alleen bij een betaalde bestelling)

* Debiteurgegevens worden automatisch ingevuld door de variabele 'Debtor' of 'DebtorCode'.
** Factuurregel: Indien 'ProductCode' wordt meegegeven worden automatisch de 'Description', 'PriceExcl', 'TaxPercentage', 'PeriodicType', 'Periods', 'Periodic' en 'StartPeriod' ingevuld.


Voorbeeld invoer:
<?php

require_once("../hostfact_api.php");

$api = new HostFactAPI();

$orderParams = array(
				'Identifier' 		=> 1,
				
				'OrderLines' 		=> array(
					array(
						'Identifier'	=> 1,
						'Description'	=> 'Free domain example.com',
						'PriceExcl' 	=> 0
					)
				)
);

$response = $api->sendRequest('order', 'edit', $orderParams);

print_r_pre($response);

?>

Voorbeeld uitvoer:
Array
(
  [controller] => order
  [action] => edit
  [status] => success
  [date] => 2022-11-24T12:00:00+02:00
  [order] => Array
    (
      [Identifier] => 1
      [OrderCode] => B0001
      [Debtor] => 1
      [Date] => 2018-01-14 14:10:51
      [Term] => 14
      [AmountExcl] => 5.00
      [AmountTax] => 1.05
      [AmountIncl] => 6.05
      [Discount] => 0
      [VatCalcMethod] => excl
      [IgnoreDiscount] => no
      [Coupon] => 
      [CompanyName] => Company X
      [Sex] => m
      [Initials] => John
      [SurName] => Jackson
      [Address] => Keizersgracht 100
      [ZipCode] => 1015 AA
      [City] => Amsterdam
      [Country] => NL
      [EmailAddress] => info@company.com
      [InvoiceMethod] => 0
      [Template] => 1
      [Authorisation] => no
      [PaymentMethod] => 
      [Paid] => 0
      [TransactionID] => 
      [IPAddress] => 
      [Comment] => 
      [Status] => 0
      [OrderLines] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [Identifier] => 1
              [Date] => 2018-01-14
              [Number] => 1
              [ProductCode] => 
              [Description] => Free domain example.com
              [PriceExcl] => 0
              [TaxPercentage] => 21
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [ProductType] => 
              [Reference] => 0
              [NoDiscountAmountIncl] => 0
              [NoDiscountAmountExcl] => 0
              [DiscountAmountIncl] => 0
              [DiscountAmountExcl] => 0
            )

          [1] => Array
            (
              [Identifier] => 2
              [Date] => 2018-01-14
              [Number] => 1
              [ProductCode] => 
              [Description] => Second product
              [PriceExcl] => 5
              [TaxPercentage] => 21
              [DiscountPercentage] => 0
              [DiscountPercentageType] => line
              [Periods] => 1
              [Periodic] => 
              [ProductType] => 
              [Reference] => 0
              [NoDiscountAmountIncl] => 6.05
              [NoDiscountAmountExcl] => 5
              [DiscountAmountIncl] => 0
              [DiscountAmountExcl] => 0
            )

        )

      [Created] => 2022-11-24 11:00:00
      [Modified] => 2022-11-24 11:00:00
      [Translations] => Array
        (
          [Country] => Nederland
          [InvoiceMethod] => Per e-mail
          [Template] => Factuur
          [PaymentMethod] => 
          [Status] => Ontvangen
        )

      [AmountDiscount] => 0
      [AmountDiscountIncl] => 0
      [UsedTaxrates] => Array
        (
          [0.21] => Array
            (
              [AmountExcl] => 5
              [AmountTax] => 1.05
              [AmountIncl] => 6.05
            )

        )

    )

)