Beta test eigen diensttypes

In de roadmap van vorig jaar kondigden wij aan om te gaan werken aan het mogelijk maken van eigen diensttypes binnen HostFact. Het toevoegen van diensttypes is veruit de meest aangevraagde functionaliteit en na een lang ontwikkeltraject zijn we nu zo ver om dit met een groep gebruikers te gaan testen.

Twee fases
De beta test zal bestaan uit twee fases die we met een kleine groep gebruikers gaan doorlopen. Tijdens de eerste fase zetten we samen met de gebruikers een losse ontwikkelomgeving op waarin we de specifieke use case van de klant gaan uitwerken. Aan de hand van deze use cases zullen we kijken waar er nog aanpassingen of aanvullingen nodig zijn binnen de huidige generieke opzet.

In de tweede fase gaan we de implementaties laten meedraaien in de productieomgeving bij de gebruikers. Wanneer dit geheel naar wens draait zullen we deze update publiekelijk gaan uitbrengen.

Opgeven voor beta test
Heeft u interesse om mee te doen aan de beta test, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@hostfact.nl. Vermeldt hierin de diensttypes die u graag wilt gaan gebruiken en via welke platform/partners/API’s dit moet gaan verlopen. Wij zullen nog enkele gebruikers toevoegen aan de beta test op basis van de diensttypes waarmee zij willen proefdraaien.

Roadmap update
Op de roadmap die we vorig jaar deelden stond ook DNSSEC integratie en PHP 8.2 ondersteuning al vermeldt. Dit zal nog steeds de focus worden van de update die gaat volgen na de eigen diensttypes. Het vernieuwen van enkele integraties zal hieraan worden toegevoegd waarvan de gebruikte API’s zijn uitgefaseerd en er moet worden overgestapt naar nieuwe versies daarvan.

In het afgelopen jaar hebben we ook meer dan 100 aanvragen mogen ontvangen voor nieuwe functionaliteiten. Nadat de twee bovengenoemde updates zijn uitgebracht zullen we onder onze gebruikers een enquête uitvoeren om te zien welke aanvragen hiervan collectief prioriteit hebben.

Als laatste willen we ook nog graag PEPPOL noemen aangezien we hier vaak vragen over krijgen. We zullen blijven kijken naar de beste mogelijkheden om dit te integreren binnen HostFact. Doordat HostFact self-hosted is zijn veel van de diensten die de PEPPOL serviceproviders aanbieden niet direct geschikt aangezien die vooral op SaaS-producten zijn gericht. We zullen hiervoor dit jaar wel met een oplossing gaan komen, in de tussentijd raden we aan om de door HostFact gegenereerde UBL facturen te verwerken via een PEPPOL portaal voor facturen waarbij dat reeds noodzakelijk is.