Beta test eigen diensttypes

In de roadmap van vorig jaar kondigden wij aan om te gaan werken aan het mogelijk maken van eigen diensttypes binnen HostFact. Het toevoegen van diensttypes is veruit de meest aangevraagde functionaliteit en na een lang ontwikkeltraject zijn we nu zo ver om dit met een groep gebruikers te gaan testen.

Twee fases
De beta test zal bestaan uit twee fases die we met een kleine groep gebruikers gaan doorlopen. Tijdens de eerste fase zetten we samen met de gebruikers een losse ontwikkelomgeving op waarin we de specifieke use case van de klant gaan uitwerken. Aan de hand van deze use cases zullen we kijken waar er nog aanpassingen of aanvullingen nodig zijn binnen de huidige generieke opzet.

In de tweede fase gaan we de implementaties laten meedraaien in de productieomgeving bij de gebruikers. Wanneer dit geheel naar wens draait zullen we deze update publiekelijk gaan uitbrengen.

Opgeven voor beta test
Heeft u interesse om mee te doen aan de beta test, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@hostfact.nl. Vermeldt hierin de diensttypes die u graag wilt gaan gebruiken en via welke platform/partners/API’s dit moet gaan verlopen. Wij zullen nog enkele gebruikers toevoegen aan de beta test op basis van de diensttypes waarmee zij willen proefdraaien.

Roadmap update
Op de roadmap die we vorig jaar deelden stond ook DNSSEC integratie en PHP 8.2 ondersteuning al vermeldt. Dit zal nog steeds de focus worden van de update die gaat volgen na de eigen diensttypes. Het vernieuwen van enkele integraties zal hieraan worden toegevoegd waarvan de gebruikte API’s zijn uitgefaseerd en er moet worden overgestapt naar nieuwe versies daarvan.

In het afgelopen jaar hebben we ook meer dan 100 aanvragen mogen ontvangen voor nieuwe functionaliteiten. Nadat de twee bovengenoemde updates zijn uitgebracht zullen we onder onze gebruikers een enquête uitvoeren om te zien welke aanvragen hiervan collectief prioriteit hebben.

Als laatste willen we ook nog graag PEPPOL noemen aangezien we hier vaak vragen over krijgen. We zullen blijven kijken naar de beste mogelijkheden om dit te integreren binnen HostFact. Doordat HostFact self-hosted is zijn veel van de diensten die de PEPPOL serviceproviders aanbieden niet direct geschikt aangezien die vooral op SaaS-producten zijn gericht. We zullen hiervoor dit jaar wel met een oplossing gaan komen, in de tussentijd raden we aan om de door HostFact gegenereerde UBL facturen te verwerken via een PEPPOL portaal voor facturen waarbij dat reeds noodzakelijk is.

HostFact versie 6.0.5: Betaalintegratie met Pay. en diverse verbeteringen

Vanuit de backoffice zal u bovenin bij uw huidige versienummer een melding zien dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Met één muisklik wordt de update aan de backoffice automatisch uitgevoerd, de verbeteringen aan het bestelformulier en klantenpaneel dient u wel altijd nog los toe te passen.

Update 20-06-2023: Deze versie is eerder kortstonding uitgekomen als 6.0.4 waarbij enkele klanten problemen ondervonden met de update. Deze problemen zijn verholpen en de update is opnieuw uitgebracht als versie 6.0.5.

Integratie met betaalprovider Pay.
De afgelopen jaren hebben we steeds vaker het verzoek gekregen voor een integratie met betaalprovider Pay. Naast het uitbrengen van de integratie hebben we in samenwerking met Pay. nu ook een partnercode waardoor HostFact klanten gebruik kunnen maken van een pakket zonder vaste maandelijkse kosten, waarvan hostingbedrijven normaliter zijn uitgesloten.

Wilt u gebruik maken van de 40+ verschillende betaalmethoden die Pay. ondersteund, waaronder iDEAL, Bancontact, Giropay en creditcards? Lees dan hier het helpartikel hoe u deze betaalintegratie activeert.

Diverse verbeteringen
Vanuit onze gebruikers ontvangen wij geregeld verzoeken om bestaande functionaliteiten te verbeteren, met deze update hebben we de volgende verzoeken kunnen oppakken:

 • Verbeteringen aan zoekfunctionaliteit voor debiteuren, er kan nu ook worden gezocht op voornaam + achternaam en Nederlandse postcode + huisnummer.
 • Geavanceerde instellingen voor het toepassen van standaard DNS templates, bijvoorbeeld bij verhuizing of nameserver wijzigingen. Deze instellingen zitten onder het tabblad “Geavanceerd” bij het bewerken van een nameserver groep.
 • Instelling om op factuurniveau af te wijken van de standaard BTW regels wat nodig kan zijn in bepaalde uitzonderingssituaties. Dit kan voor de backoffice worden geactiveerd onder tabblad “BTW” bij algemene instellingen.
 • Exporteren naar CSV heeft nu ook ondersteuning om factuurregels te exporteren.
 • Top 25 debiteuren onder statistieken kan nu verder worden uitgebreid.

Aanpassingen ten opzichte van 6.0.4

 • Hotfix: Database instelling voor “row_format” wordt aangepast van compact naar dynamic bij oudere databases, dit kon problemen geven bij de database aanpassingen van versie 6.0.4.
 • Hotfix: API requests voor het bewerken van diensten zullen niet meer de abonnementsprijs synchroniseren vanuit het product wanneer er geen prijs wordt gespecifieerd, tenzij het product wordt gewijzigd.

Bugfixes

 • Bugfix: Bij een server (control panel) als nameserver beheerder werd de standaard DNS template niet toegepast bij bestellingen.
 • Bugfix: Prijsindexatie module voerde nieuwe productprijzen met bepaalde productinstellingen niet correct door naar bijbehorende abonnementen.
 • Bugfix klantenpaneel: De pagina voor DNS-records wijzigen in het klantenpaneel werd bij sommige record types vroegtijdig afgebroken.

Module updates

 • SnelStart versie 5.9: Verbeterde ondersteuning voor BTW-verlegde facturen op basis van de in SnelStart geconfigureerde instellingen bij grootboekrekeningen.

HostFact versie 6.0.3: Prijsindexatie functionaliteit en module updates

Vanuit de backoffice zal u bovenin bij uw huidige versienummer een melding zien dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Met één muisklik wordt de update automatisch uitgevoerd.

Uitfaseren PHP 7.3
Vanaf deze update is er geen ondersteuning meer voor PHP 7.3. De EOL (end-of-life) hiervan is namelijk al meer dan een jaar verlopen en bij het schrijven van nieuwe code maken we gebruik van nieuwe PHP-functionaliteiten die enkel in recentere versies beschikbaar zijn.

Prijsindexatie / Inflatie correctie
In de roadmap 2023 hadden we al aangegeven bezig te zijn met een nieuwe functionaliteit om in bulk prijzen te kunnen indexeren van producten en abonnementen. Met deze update komt dit beschikbaar, u kunt de functionaliteit vinden in het menu onder “Beheer” -> “Productbeheer” -> “Prijsindexatie”.

Stapsgewijs gaat u eerst door de instellingen voor de indexatie, vervolgens door de producten en uiteindelijk door de (afwijkende) abonnementen. Er kan een nieuw prijsvoorstel worden gedaan op basis van een vast percentage in combinatie met verschillende afrondingsopties die u op product- en abonnementniveau nog verder kunt aanpassen of bevestigen.

Voor meer informatie kunt u het helpartikel bekijken waarin deze functionaliteit uitgebreid wordt toegelicht: https://www.hostfact.nl/help/artikel/336/prijzen-indexeren-met-de-prijsindexatie-functionaliteit/.

Module updates
Tegelijk met de HostFact update brengen we ook updates uit voor 6 modules:

 • DirectAdmin versie 5.7
  • Bugfix: Extra domeinnaam toevoegen aan hostingpakket neemt nu correct de instellingen van het hostingpakket over (PHP/CGI/SSL instellingen).
 • Openprovider versie 6.0
  • Instelling toevevoegd om bij SSL-aanvragen voor een enkel domein het WWW/non-WWW domein toe te voegen.
  • Wanneer een domeinnaam wordt opgezegd automatisch voor de premium DNS (Sectigo) de autorenew uitschakelen.
 • Realtime Register versie 5.3
  • Ondersteuning voor verbinden door middel van de API key.
  • Bugfix: Het ophalen van DNS templates is niet langer gelimiteerd aan maximaal 250 templates.
  • Bugfix: API requests met foutmeldingen worden niet langer gecached.
 • OpenSRS versie 5.1
  • Bugfix: Module nu te gebruiken op PHP 8.1.
  • Bugfix: WHOIS gegevens bij domeinen importeren worden nu correct ingeladen bij afwijkende volgordes van elementen uit OpenSRS.
 • SnelStart versie 5.8
  • Bugfix: Inkoopfacturen met BTW uit andere EU-landen gaf fatal error tijdens het exporteren op PHP 8.1.
 • Exact versie 6.1
  • Bugfix: Bij transitorisch boeken van abonnementen wordt nu als einddatum de laatste dag van de periode doorgegeven in plaats van de dag waarop het abonnement verloopt.

Changelog van HostFact versie 6.0.3

 • Per domein extensie kan worden aangegeven of hierop een transferlock beschikbaar is. Hierdoor kan het uitschakelen van een transferlock bij een opzegprocedure worden ingesteld zonder dat er fouten optreden bij domeinnamen waarbij dat niet mogelijk is. Voor bestaande domein extensies dient dit handmatig te worden aangepast.
 • Het automatisch aanmaken van een hostingaccount vanuit bestellingen werkt nu ook indien er geen domeinnaam wordt meebesteld maar er wel een reeds bestaande domeinnaam wordt opgegeven.
 • Verbeterde ondersteuning voor alternatieve cryptografie libraries bij de licentiecontrole tijdens het inloggen in de backoffice. Eerder kon er onterecht worden aangegeven dat een licentie ongeldig was.
 • BTW en KVK-nummer worden nu automatisch geleegd bij het bewerken van particuliere debiteuren en crediteuren, dit kon problemen geven bij het exporteren naar boekhoudpakketten.
 • Bugfix PHP 8.1: Alternatieve valuta notaties worden correct ondersteund.
 • Bugfix PHP 8.1: Exporteren naar CSV bestanden in combinatie met een datum notatie gebaseerd op slashes werkt weer.

HostFact roadmap 2023

Wekelijks ontvangen wij verzoeken en suggesties voor de verdere ontwikkeling van HostFact. Door middel van deze blogpost willen we u informeren wat er op de planning staat voor de komende periode. In het afgelopen jaar lag de focus vooral op bugfixes en code refactoring om HostFact geschikt te maken voor PHP8. We kunnen ons nu weer gaan richten op het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten.

Diensttypes en eigen velden
Veruit de meest aangevraagde functionaliteit is het zelf kunnen toevoegen van een diensttype met eigen velden. Momenteel zijn er de standaard diensttypes voor domeinnamen en webhosting, daarnaast kunnen SSL certificaten en VPS worden geactiveerd. Alle diensten die niet binnen deze categorieën vallen komen momenteel onder overige diensten. Met de aanvragen vanuit onze gebruikers werden bijvoorbeeld diensten als Microsoft 365, VoIP-telefonie en software licenties vaak genoemd.
Wij gaan het zelf toevoegen van diensttypes mogelijk maken, hierbij staan de volgende functies centraal:

 • Beter overzicht in de backoffice voor diensten die nu onder “overige diensten” vallen.
 • Eigen velden op producten en diensten die geconfigureerd kunnen worden per diensttype.
 • Opzegprocedures beheren voor de aangemaakte diensttypes.
 • Toegevoegde diensttypes ook beschikbaar maken in bestelformulieren en het klantenpaneel.
 • Ondersteuning van webhooks op toegevoegde diensttypes waardoor verdere integraties eenvoudig kunnen worden opgezet.

Dit is een grote ontwikkeling aangezien het invloed heeft op zowel de backoffice, API, bestelformulieren en klantenpaneel. Naar verwachting zullen we dit aan het einde van 2023 kunnen uitbrengen. Heeft u interesse in het zelf toevoegen van diensttypes en wilt u zeker weten dat deze implementatie voor u geschikt gaat zijn? Stuur ons een e-mail op info@hostfact.nl met informatie over de type dienst en wat voor eigen velden en acties u hierbij wenst te gaan gebruiken.

Prijzen indexeren / inflatiecorrectie
Eind vorig jaar kregen wij veel tickets binnen van klanten die hun prijzen gingen verhogen. Momenteel is er al de mogelijkheid om productprijzen aan te passen en deze vervolgens te synchroniseren naar bestaande abonnementen. Voor veel gebruikers was deze functionaliteit echter niet voldoende, vandaar dat we een uitgebreide module gaan maken om prijzen te indexeren.
Met de module voor prijsindexatie wordt het mogelijk om in bulk de prijzen van uw producten en abonnementen te kunnen aanpassen. Nieuwe prijzen kunnen automatisch worden voorgesteld op basis van procentuele verhogingen in combinatie met verschillende opties voor het afronden. Ook wordt het mogelijk de aanpassingen te synchroniseren naar bestaande concept facturen.
De prijsindexatie module zal onderdeel worden van een update in het eerste kwartaal van 2023.

PHP ondersteuning
Bij het verder ontwikkelen van HostFact proberen wij zo goed mogelijk gebruik te maken van de verbeteringen die de PHP taal heeft gekregen in de recente versies. Een goed voorbeeld hiervan zijn de “strongly typed” variabelen die vanaf PHP 7.4 beschikbaar zijn. Om deze reden zal PHP 7.3 vanaf de volgende update niet langer worden ondersteund.
Gedurende het jaar zullen wij ons ook bezig houden met het verder refactoren van onze code. Hiervan merkt u als gebruiker weinig maar dit is noodzakelijk om HostFact verder toekomstbestendig te maken. Aan het einde van het jaar willen we HostFact ook op PHP 8.2 uitbrengen waarmee een goed ondersteunde PHP omgeving met belangrijke veiligheidspatches tot December 2025 wordt gegarandeerd.

DNSSEC
Hoewel het aantal vragen over DNSSEC vanuit onze gebruikers nog steeds gering is, zijn we opnieuw aan het bekijken wat voor mogelijkheden hier liggen om dit binnen HostFact te integreren. Indien het mogelijk is om dit te implementeren op een manier die compatibel is met onze registrar, controlepaneel en DNS integraties zullen we dat ook in dit jaar gaan oppakken.

Overige
Naast het bovengenoemde zullen er nog tientallen kleine functionaliteiten en Quality-of-Life verbeteringen worden toegevoegd in 2023. Bugfixes en onderhoud aan bestaande integraties gaan uiteraard ook gewoon door.

Heeft u nog andere suggesties of verzoeken? Laat het ons dan per e-mail weten op info@hostfact.nl.

HostFact versie 6.0.2: PHP 8 bugfixes & kleine verbeteringen

Deze week kregen wij een melding over een bug in het bestelformulier waarbij op PHP 8.1 het bedrag exclusief BTW werd doorgezet naar de betaalprovider. Facturen vanuit deze bestellingen kloppen wel, maar kunnen onterecht op volledig betaald staan terwijl het bedrag exclusief BTW betaald is. Hoewel minder dan 3% van onze klanten door deze bug wordt getroffen vonden we het noodzakelijk hiervoor gelijk een update uit te brengen. Tijdens het update process krijgt u een melding te zien wanneer u mogelijk last heeft gehad van deze bug.

Vanuit uw backoffice zal u bovenin bij uw huidige versienummer een melding zien dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Met één muisklik wordt de update automatisch uitgevoerd. Er zijn in deze update zeer belangrijke verbeteringen aan het bestelformulier specifiek voor PHP 8.1 doorgevoerd. Na het updaten, kunt u in de backoffice op versienummer 6.0.2 klikken om de update-bestanden te downloaden van 6.0.2 en handmatig de bestanden van het bestelformulier te uploaden.

Uitschakelen transferlock bij opzeggingsprocedure domeinnamen
Sommige registrars schakelen automatisch een transferlock in op domeinnamen. Het is vanaf deze versie mogelijk om het uitschakelen van deze transferlock op te nemen in de opzeggingsprocedure. Dit is te vinden in de backoffice onder “Instellingen” -> “HostFact voorkeuren” -> “Opzegprocedures”, klik hier de opzegprocedure aan voor domeinnamen. Vervolgens kunt u de nieuwe automatische actie toevoegen.

Nieuwe functionaliteiten & roadmap
We zijn ondertussen ook bezig met het plannen en implementeren van nieuwe functionaliteiten. Later deze maand zullen we op onze blog een roadmap publiceren met functionaliteiten die veel door onze gebruikers zijn aangevraagd en we op de planning hebben staan om verder te onderzoeken en te ontwikkelen.

Changelog van HostFact versie 6.0.2

 • Mogelijkheid tot uitschakelen transferlock bij opzeggingsprocedure domeinnamen.
 • Automatisch gegenereerde wachtwoorden voor hostingaccounts voldoen nu vanaf niveau “Sterk” aan hoogst mogelijke eisen van DirectAdmin, Plesk en cPanel.
 • Bugfix PHP 8.1: betalingen van bestellingen via het bestelformulier konden het bedrag exclusief BTW gebruiken in plaats van het bedrag inclusief BTW. Facturen vanuit deze bestellingen kloppen wel, maar kunnen onterecht op volledig betaald staan terwijl het bedrag exclusief BTW betaald is. U krijgt een notificatie tijdens het update process indien u mogelijk last heeft gehad van deze bug. U dient dan manueel de betalingen te controleren.
 • Verschillende overige bugfixes voor gebruik op PHP versie 8.1.

HostFact versie 6.0.1: Afwijkend e-mailadres voor herinneringen & aanmaningen en meer

Afgelopen maand brachten we HostFact versie 6.0.0 uit met ondersteuning voor PHP8. Deze nieuwe update volgt redelijk snel en heeft voornamelijk bugfixes en optimalisaties voor alle code aanpassingen uit de voorgaande versie. Verder hebben we ook nog 2 kleine functionaliteiten kunnen toevoegen waarover u hieronder meer leest.

Vanuit uw backoffice zal u bovenin bij uw huidige versienummer een melding zien dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Met één muisklik wordt de update automatisch uitgevoerd. Voor gebruikers die al op PHP8.1 draaien zijn er in deze versie ook verbeteringen aan het klantenpaneel en bestelformulier doorgevoerd. Na het updaten, kunt u in de backoffice op versienummer 6.0.1 klikken om de update-bestanden te downloaden van 6.0.1 en handmatig de bestanden van het klantenpaneel en bestelformulier te uploaden.

Afwijkend e-mailadres voor herinneringen & aanmaningen
Steeds vaker worden e-mailboxen voor facturen geautomatiseerd uitgelezen waardoor het wenselijk is om herinneringen en aanmaningen naar een apart adres te kunnen versturen. Het is nu mogelijk om bij het toevoegen en bewerken van een debiteur hiervoor een afwijkend e-mailadres in te stellen.

Ticketsysteem: Microsoft 365 OAuth2 ondersteuning
Vanaf 1 januari 2023 verplicht Microsoft het gebruik van OAuth2 voor toegang tot e-mailaccounts over het POP3 protocol. Microsoft 365 gebruikers die binnen HostFact het ticketsysteem gebruiken in combinatie met het uitlezen van een POP3 e-mailaccount moeten hierdoor periodiek toestemming geven middels de nieuwe OAuth2 koppeling.

Voor het versturen van e-mails over SMTP blijft Microsoft 365 overigens nog wel de huidige authenticatiemethode ondersteunen.

Wat is er verder nieuw in HostFact 6.0.1

 • Bugfix: bedragen bij factuurregels met een stuksprijs lager dan 1 euro werden niet meer getoond op facturen en offertes bij PHP versies 7.3 en 7.4.
 • Bugfix: geautomatiseerd verzenden van wachtrij facturen werkte in sommige gevallen niet meer door update 6.0.0.
 • Bugfix: kortingen uit kortingsmodule werden niet goed gehanteerd bij abonnementen met 2-jarige perioden.
 • Bugfix: instellingen rondom BTW regels van boekhoudkoppeling werden bij sommige gebruikers incorrect ingeladen op PHP8.1. Mogelijk dient u deze eenmalig opnieuw in te stellen.
 • Verschillende overige bugfixes en preventieve fixes voor gebruik op PHP versie 8.1.

Bent u al klaar voor de AVG/GPDR?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele Europese Unie. Iedere ondernemer zal daardoor meer met privacy bezig moeten zijn. Als webhoster krijgt u met de AVG te maken als verantwoordelijke (over uw eigen klantgegevens), maar ook als verwerker, indien uw klanten persoonsgegevens verwerken via uw webhosting of e-maildiensten.

Verwerker: Verwerkersovereenkomst met uw klanten
Als verwerker zult u samen met uw klant een zogenaamde verwerkersovereenkomst moeten sluiten. In een verwerkersovereenkomst legt u afspraken vast hoe de verwerking van gegevens door u gedaan wordt. Een verwerkersovereenkomst dient opmaat gemaakt worden, zodat deze precies aansluit op uw bedrijfsvoering. Schakel voor deze overeenkomst een jurist in.

Geen verwerkersovereenkomst met HostFact
Met HostFact B.V. hoeft u geen verwerkersovereenkomst af te sluiten, omdat wij geen gegevens kunnen inzien, verwerken of bewerken. HostFact is namelijk een on-premise oplossing die op uw eigen webserver geïnstalleerd en gebruikt wordt.

Verantwoordelijke: ga zorgvuldig met persoonsgegevens om
In de rol als verantwoordelijke dient u een register bij te houden van welke persoonsgegevens u verwerkt. Daarin dient u ook op te nemen welke gegevens u in HostFact opslaat. Denk hierbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en bankgegevens (voor o.a. automatische incasso). Zorg dat u controleert of uw HostFact voldoende beveiligd is, bekijk het help artikel met daarin de extra beveiligingsmaatregelen die u kunt treffen.

In HostFact versie 5.0 hebben we tevens enkele hulpmiddelen geïntroduceerd. Zo kunt u van gearchiveerde debiteuren de gegevens anonimiseren zodat deze uit uw administratie zijn. Daarnaast kunt u, na het aflopen van de bewaarplicht, complete boekjaren uit uw administratie verwijderen.

UPDATE
Er is een HostFact plugin beschikbaar waarmee klanten via uw klantenpaneel online een akkoord kunnen geven op uw verwerkersovereenkomst. Klik hier voor meer informatie.

Nieuw: directe koppeling met SnelStart

Voorheen was het al mogelijk naar SnelStart te exporteren, namelijk via CSV bestanden. Maar sinds SnelStart een online/web versie heeft uitgebracht is het mogelijk om gegevens automatisch te exporteren naar de online Snelstart database.

De partnerschap zorgt voor een mooie samenwerking tussen het sterke facturatiepakket HostFact van de ondernemer en het boekhoudpakket Snelstart van de boekhouder.

Hoe leg ik de koppeling?
Ga in HostFact naar het exporteer overzicht. Hier kunt u kiezen voor het exporteren naar SnelStart. Na het leggen van de koppeling kunt u bepalen op welke grootboekrekeningen omzet geboekt mag worden. U kunt afwijkende grootboekrekeningen kiezen op basis van de productgroepen in HostFact.

Wat kan er geëxporteerd worden?
Debiteuren, facturen, crediteuren en inkoopfacturen kunnen geëxporteerd worden. U kunt er voor kiezen dit automatisch één keer per dag te laten exporteren of handmatig uitvoeren.

Snelstart database nog niet in de cloud?
Neem contact op met uw accountant/boekhouder of direct met Snelstart als u zelf een abonnement afneemt. Eenmaal uw Snelstart database in de cloud, betekent dat u nooit meer data kwijt raakt en HostFact naadloos kan koppelen met de Snelstart boekhouding.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.